W dniu 13 maja 2015 roku o godzinie 1300 przy wejściu głównym do Gmachu
Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej przy ulicy Koszykowej 75,
zwanego dawniej Nową Kreślarnią, odbyła się uroczystść odsłonięcia tablicy
pamiątkowej poświęconej inżynierom Stanisławowi Rogalskiemu,
Stanisławowi Wigurze, Jerzemu Drzewieckiemu oraz pilotowi Franciszkowi Żwirce.

 

 

 SAMOLOTY I SZYBOWCE:

  
  

Czajka

SG-21 Lwów JD-2 WR-1

CZAJKA
Szybowiec szkolny, 1931, Antoni Kocjan

SG-21
Szybowiec wyczynowy, 1931, Szczepan Grzeszczyk

JD-2
Samolot sportowy, 1926, Jerzy Drzewiecki
WR-1
Samolot sportowy, 1927,
Stanisław Rogalski, Stanisław Wigura

SP-1

RWD-1 RWD-2 RWD-3

PS-1
Samolot sportowy, 1928, Stanisław Prauss

 RWD-1
Samolot turystyczno-sportowy, 1928, Stanisław Rogalski, Jerzy Drzewiecki, Stanisław Wigura
RWD-2
Samolot turystyczno-sportowy, 1929, Stanisław Rogalski, Jerzy Drzewiecki, Stanisław Wigura

RWD-3
Samolot łącznikowy, 1930, Stanisław Rogalski, Jerzy Drzewiecki, Stanisław Wigura

RWD-4

RWD-5
RWD-6
RWD-7

RWD-4
Samolot turystyczno-sportowy, 1930, Stanisław Rogalski, Jerzy Drzewiecki, Stanisław Wigura

RWD-5
Samolot turystyczno-sportowy, 1931, Stanisław Rogalski, Jerzy Drzewiecki, Stanisław Wigura

RWD-6
Samolot sportowo-zawodniczy, 1932, Stanisław Rogalski, Jerzy Drzewiecki, Stanisław Wigura
RWD-7
Samolot rekordowy, 1931, Stanisław Rogalski, Jerzy Drzewiecki, Stanisław Wigura

RWD-8

RWD-9 RWD-10 RWD-11

RWD-8
Samolot szkolny, 1933, Stanisław Rogalski, Jerzy Drzewiecki, Stanisław Wigura

RWD-9
Samolot turystyczno-sportowy, 1933, Stanisław Rogalski, Jerzy Drzewiecki
RWD-10
Samolot akrobacyjny, 1933, Jerzy Drzewiecki
RWD-11
Samolot pasażerski, 1936, Stanisław Rogalski, Jerzy Drzewiecki

RWD-12

RWD-13 RWD-14 RWD-15

RWD-12
Niezrealizowany projekt samolotu obserwacyjnego, 1933, Stanisław Rogalski, Jerzy Drzewiecki

RWD-13Samolot turystyczno-sportowy, 1935, Stanisław Rogalski, Jerzy Drzewiecki
RWD-13S
Samolot sanitarny, 1937, Bronisław Żurakowski
RWD-14
Samolot obserwacyjny, 1935, Stanisław Rogalski, Jerzy Drzewiecki
RWD-15
Samolot turystyczno-dyspozycyjny, 1937, Stanisław Rogalski
RWD-15 S
Samolot sanitarny, 1938, Stanisław Rogalski

RWD-16

RWD-16 bis RWD-17 RWD-18

RWD-16
Samolot eksperymentalny, 1936,
Andrzej Anczutin

RWD-16 bis
Samolot turystyczno-sportowy, 1938,
Andrzej Anczutin
RWD-17
Samolot treningowo-akrobacyjny, 1937, Jerzy Drzewiecki, Bronisław Żurakowski
RWD-17 W
Wodnosamolot treningowo-akrobacyjny, 1938, Stanisław Rogalski, Bronisław Żurakowski
RWD-17 bis
Samolot szkolno-akrobacyjny, 1939, Bronisław Żurakowski
RWD-18
Projekt samolotu dyspozycyjnego, 1938,
Leszek Dulęba, Tadeusz Chyliński

RWD-19

RWD-20 RWD-21 RWD-22

RWD-19
Samolot rekordowy, 1938,
Jerzy Drzewiecki, Tadeusz Chyliński

RWD-20
Samolot doświadczalny, 1937,
Bronisław Żurakowski
RWD-21
Samolot turystyczno-sportowy, 1939,
Andrzej Anczutin
RWD-22
Projekt wodnosamolotu patrolowo-torpedowego, 1939, Stanisław Rogalski, Andrzej Anczutin,
Leszek Dulęba

RWD-23

RWD-24 RWD-25  

RWD-23
Samolot szkolny, 1939,
Andrzej Anczutin

RWD-24
Projekt samolotu bombowego, 1939, Stanisław Rogalski, Andrzej Anczutin,
Leszek Dulęba
RWD-25
Projekt samolotu myśliwskiego, 1939,
Jerzy Drzewiecki, Tadeusz Chyliński, Henryk Milicer
 

 

 PRACOWNICY DOŚWIADCZALNYCH WARSZTATÓW LOTNICZYCH:

   
  

Andrzej Anczutin

Antoni Bien    Kazimierz Chorzewski

Andrzej ANCZUTIN
(1909 - 1978)
konstruktor

Antoni BIEŃ
(1899 - 1982)
magazynier, urzędnik

Stanisław BIEŃ
(... - ...)
pracownik fizyczny
Kazimierz CHORZEWSKI
(1903 - 1977)
pilot doświadczalny

Tadeusz Chylinski

Kazimierz Chorzewski Wladyslaw Czarnecki

Tadeusz CHYLIŃSKI
(1911 - 1978)
konstruktor

Antoni CIEŃSKI
(1892 - 1953)
kierownik produkcji

Stanisław CIERNIAK
(1908 - 1993)
technik
Władysław CZARNECKI
(1909 - 1945)

robotnik
  Jerzy Drzewiecki Leszek Duleba  
CZUWARA
(... - 194...)

...

Jerzy DRZEWIECKI
(1902 - 1990)

konstruktor, pilot doświadczalny

Leszek DULĘBA
(1907 - 1987)
konstruktor
FIGATOWSKI
(... - ...)
warsztatowiec
 
P. GADOMSKI
(... - ...)
technik
Jan GAŁAJ
(1912 - 1984)
monter

Tadeusz GAŁAJ
(1912 - 1988)
monter

Jan GĘBICKI
(1901 - 1940)
pilot doświadczalny
     
Stanisław GRABOWSKI
(1913 - ...)
urzędnik
Wacław HAŃSKI
(... - 1939)
kierownik blacharni
Jan IDŹKOWSKI
(1910 - 1941)
konstruktor
Wacław JAKUBOWSKI
(... - ...)
konstruktor
Antoni Kocjan
Bolesław JANKOWSKI
(1905 - 2001)
szef montażu

KIELAN
(... - ...)
warsztatowiec

Antoni KOCJAN
(1902 - 1944)
konstruktor

KONIK
(... - ...)
warsztatowiec

   
Edward KRAWCZYK
(1909 - 1990)
technik
Stanisław KROWACKI
(... - ...)
kierownik biura warsztatowego
Mirosław KRUSZYŃSKI
(... - ...)
konstruktor

Janusz KUKUCKI
(1915 - 2003)
konstruktor

  Stanislaw Rogalski  
Stefan LACHKY
(1891 - 1965)
majster stolarski
LIPIEC
(... - ...)
warsztatowiec
Eugenia LIROWA
(... - ...)
sekretarka Doświadczalnych Warsztatów Lotniczych
Rudolf MACKE
(... - ...)
konstruktor
 
Aleksander Onoszko
Klemens MADANY
(1907 - 1981)
mechanik

Henryk MILLICER
(1915 - 1996)
konstruktor

Aleksander ONOSZKO
(1910 - 1994)
pilot doświadczalny

Leszek OSTOJA-OWSIANY
(1919 - 2008)
ślusarz

  Eugeniusz Przysiecki Stanislaw Rogalski

Wanda PERETIATKOWICZ
(1897 - 1978)
sekretarka
Eugeniusz PRZYSIECKI
(1910 - 1943)
pilot doświadczalny
Stanisław ROGALSKI
(1904 - 1976)
konstruktor

Władysław SKURA
(... - ...)
pracownik fizyczny

     
Stanisław SOKOŁOWSKI
(1904 - ...)
warsztatowiec
Tadeusz SPRZEDNICKI
(... - ...)
technik
SREBRZYŃSKI
(... - ...)
warsztatowiec
Tadeusz SUPRYN
(... - ...)
pracownik fizyczny
   

Jerzy Wedrychowski

Zbigniew SZELISKI
(1900 - 1965)
prokurent
Henryk TOMASZEWSKI
(... - ...)
konstruktor
TYMIŃSKI
(... - ...)
kierownik tapicerni

Jerzy WĘDRYCHOWSKI
(1902 - 1961)
dyrektor Doświadczalnych Warsztatów Lotniczych

Stanislaw Wigura Bronislaw Zurakowski

 

 
Stanisław WIGURA
(1901 - 1932)
konstruktor
Bronisław ŻURAKOWSKI
(1911 - 2009)
konstruktor

 

 PRODUKCJA SAMOLOTÓW I SZYBOWCÓW:

  
1923 - 1932

1933 - 1934

1935 - 1936

1937

1938

1939

Wykaz prototypów

 

 HISTORIA WARSZTATÓW:

  
W Sekcji Lotniczej Koła Mechaników Politechniki Warszawskiej

Na Okęciu

Rozkwit, sukcesy i upadki

Niespełnione plany

Wojna

W Turcji

Wojenne straty

 

 BIBLIOGRAFIA:

 

praca zbiorowa - Piętnastolecie LOPP, wydanie specjalne, Zarząd Główny LOPP, Warszawa 1938
praca zbiorowa - Warszawa we wrześniu 1939 roku - Obrona i życie codzienne, wydanie I, Rytm, Warszawa 2004
Berkowicz Magdalena - Stefania Wojtulanis-Karpińska "Aviomama", wydanie I, ZP Grupa, Warszawa 2009
Chorzewski Kazimierz - Z dawnych lotów, wydanie I, MON, Warszawa 1975
Cynk Jerzy B. - Polskie lotnictwo myśliwskie w boju wrześniowym, wydanie I, AJ Press, Gdańsk 2000
Damsz Jerzy - Lwowskie Puchacze - wspomnienia lotnika, wydanie I, Znak, Kraków 1989
Dulęba Leszek, Glass Andrzej - Samoloty RWD, wydanie I, WKiŁ, Warszawa 1983
Glass Andrzej, Chwałczyk Tadeusz - Samoloty PWS, wydanie I, WKiŁ, Warszawa 1990
Glass Andrzej - Wrześniowe straty, wydanie I, Mirage, Warszawa 2001
Glass Andrzej - Antoni Kocjan szybowce i walka z bronią "V", wydanie I, MLP, Kraków 2002
Glass Andrzej - Polskie konstrukcje lotnicze - tom I, wydanie I, Stratus, Sandomierz 2004
Glass Andrzej - Polskie konstrukcje lotnicze - tom II, wydanie I, Stratus, Sandomierz 2007
Glass Andrzej - Polskie konstrukcje lotnicze - tom III, wydanie I, Stratus, Sandomierz 2008
Glass Andrzej, Tomasz J. Kopański - Polskie konstrukcje lotnicze - tom IV cz. 1, wydanie I, Stratus, Sandomierz 2009
Glass Andrzej, Tomasz J. Kopański - Polskie konstrukcje lotnicze - tom IV cz. 2, wydanie I, Stratus, Sandomierz 2011
Glass Andrzej, Woźniak Piotr - Samolot turystyczny RWD-13, wydanie I, MLP, Kraków 2004
Gretzyngier Robert, Matusiak Wojtek, Wójcik Waldemar, Zieliński Józef - Ku czci poległych lotników 1939 - 1945, wydanie I, Altair, Warszawa 2006
Janczak Andrzej R. - Przez ciemnię nocy, wydanie I, Redakcja Przeglądu WLiOP, Poznań 1997
Jędrzejewski Jerzy - Polscy piloci doświadczalni, wydanie I, Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa, Warszawa 2014
Kasprzycki Jerzy - Korzenie miasta - tom I, wydanie I, VEDA, Warszawa 1996
Kasprzycki Jerzy - Korzenie miasta - tom II, wydanie I, VEDA, Warszawa 1997
Kasprzycki Jerzy - Korzenie miasta - tom IV, wydanie I, VEDA, Warszawa 1999
Kędzierski Janusz - Z kabiny obserwatora, wydanie II, MON, Watszawa 1975
Kochanowski Marek - Historia Aeroklubu Gdańskiego, wydanie I, Gdańsk 1999
Krzyżan Marian - Międzynarodowe turnieje lotnicze 1929 - 1934, wydanie I, WKiŁ, Warszawa 1988
Łozińscy Maja i Jan - Sport lotniczy w przedwojennej Polsce, wydanie I, Tenten, Warszawa 1994
Malak Edward - Prototypy samolotów bojowych, Polska 1936-1939, wydanie I, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1990
Meisner Janusz - Żwirko i Wigura, wydanie II, Iskry, Warszawa 1965
Morgała Andrzej - Samoloty wojskowe w Polsce 1924 - 1939, wydanie I, Bellona, Warszawa 2003
Olejko Andrzej - Szybowce nad Bieszczadami, wydanie I, Bosz, Lesko 1998
Onoszko Aleksander - Mimo wszystko latać, wydanie I, Altair, Warszawa 1993
Prauss Stanisław - Z Zakopanego do Staglane, wydanie I, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1996
Rychter Witold - Skrzydlate wspomnienia, wydanie I, WKŁ, Warszawa 1980
Schier Wacław - Challenge sukces RWD, wydanie I, Altair, Warszawa 2000
Solak Bolesław Jan - Joga słońca, wydanie I, Oficyna Wydawnicza "Ajaks", Pruszków 1994
Sołtyk Tadeusz - Dwa żywioły, dwie pasje, wydanie I, Altair, Warszawa 2000
Sołtyk Tadeusz - Błędy i doświadczenia w konstrukcjach lotniczych, wydanie I, WKiŁ, Warszawa 1986
Subotkin Wacław - Z kart historii polskiego lotnictwa, wydanie I, KAW, Szczecin 1985
Zieleziński Józef - Wszystko już było ..., wydanie I, Przegląd Lotniczy / Aviation Revue, Warszawa 2003
Żwirko Henryk - Zwycięzca turnieju, wydanie I, Echo, Warszawa 2002

 

Za wszelką okazaną pomoc oraz udostępnienie wielu źródłowych materiałów autor pragnie bardzo serdecznie podziękować następującym osobom: Rafałowi Chylińskiemu, Januszowi Gębickiemu, Piotrowi Gołdynowi, Łukaszowi Jaśkiewiczowi, Krzysztofowi Jeżyńskiemu, Sławomirowi Kunderze, Romanowi Postkowi, Dariuszowi Solarzowi, Piotrowi Woźniakowi, Wojciechowi Zmyślonemu oraz Krzysztofowi Żurakowskiemu. Special thanks to Mike Gebicki.
   

 

Nowości na stronie:

13.06.2021: Uzupełnienie informacji o RWD-15

 
 
Airshow Pictures and Aviation Photography by Adam Wiktor Kamela
 

rwd-dwl.net certifié de qualité par DNSLookUp