Samoloty ewakuowane i wywiezione zagranic� we wrze�niu 1939 r.
  

Numer fabryczny Typ samolotu Polskie znaki rejestracyjne Zagraniczne znaki rejestracyjne Uwagi

Estonia

...

RWD-13 S SP-BMW ... przelot Wilno - Tallin 17.09.39  

�otwa

...

RWD-17 ... ... ewakuowany do D�wi�ska

...

RWD-17 ... ...   ewakuowany do D�wi�ska
Niemcy

92

RWD-11 SP-ASX ... zdobyty w D.W.L.  

...

RWD-13 S ... RF+CX   
Rumunia

64

RWD-8 SP-ALB YR-ANA   

66

RWD-8 SP-ALO YR-AMD   

94

RWD-8 SP-ANM YR-ANB   

113

RWD-13 SP-ATA YR-EUG   

119

RWD-13 SP-ATF ... 1) znajdowa� si� w Bukareszcie 14.09.39  

126

RWD-8 SP-AYK YR-AOB   

131

RWD-13 SP-ATH ...  

133

RWD-13 SP-ATK ...   znaki rejestracyjne zamalowane

138

RWD-8 SP-BCD YR-BCD   

140

RWD-8 SP-BCF ...   

148

RWD-13 SP-ATJ YR-PSD    
160 RWD-13 SP-BFG ...  znaki rejestracyjne zamalowane
164 RWD-13 SP-BFK ... samolot DWL, ewakuowany 17.09.39
169 RWD-13 SP-WDL ... znaki rejestracyjne zamalowane
170 RWD-13 SP-BFP YR-ISD  znaki rejestracyjne zamalowane
173 RWD-13 SP-BFS YR-PSI  
174 RWD-13 SP-BFT YR-ROV  
175 RWD-13 SP-BFU ... po wojnie SP-ARH 

186

RWD-8 SP-BKF ...   

193

RWD-8 SP-BKN YR-BRT   

200

RWD-8 SP-BKW YR-ANA   

204

RWD-8 SP-BLA YR-AND   

205

RWD-8 SP-BLB YR-BRI   

209

RWD-8 SP-BLF YR-ANE   
213 RWD-13 SP-BFW ... 2)  
... RWD-13 SP-BMF ... 3)  
214 RWD-13 SP-BMJ ...  
215 RWD-13 SP-BMK YR-BMK  
217 RWD-13 SP-BMM ... 2)  
219 RWD-13 SP-BMO ...  
221 RWD-13 SP-HZM ... 2)  
224 RWD-13 SP-BMT YR-BMT  po wojnie SP-ARG
226 RWD-13 SP-BME YR-AMF  

231

RWD-13 S SP-BMY YR-INT po wojnie SP-MSZ  
 254 RWD-17 SP-BMX YR-AMH samolot DWL, zmobilizowany, ewakuowany 17.09.39 na lotnisko Czerniowce
 262 RWD-13 S 69 K ...  wojskowy
 276 RWD-17 SP-BOH ... znaki rejestracyjne zamalowane
 277 RWD-17 SP-BOJ YR-CAE znaki rejestracyjne zamalowane

278

RWD-13 T/S SP-BJU ... ewakuowany przez DWL 17.09.39  

...

RWD-13 S ... ... 4) bez znak�w rejestracyjnych, ewakuowany 17.09.39 z Ma�aszewicz przez �uck do Rumunii  
 283 RWD-13 SP-BNU ...  po wojnie SP-ARL
 284 RWD-13 SP-BNW ...   
 287 RWD-13 T/S SP-BJM ...  ewakuowany przez DWL 
 289 RWD-17 bis SP-BOW ...  samolot DWL, ewakuowany 14.09.39 ze Stanis�awowa
 297 RWD-17 SP-BOU YR-BOU  
 298 RWD-17 bis SP-BOY YR-AME  samolot DWL, ewakuowany 17.09.39
 299 RWD-17 SP-BOZ YR-CAG  samolot DWL, ewakuowany 14.09.39 ze Stanis�awowa
 301 RWD-17 bis SP-BOX YR-CAF  znajdowa� si� w Bukareszcie 14.09.39
 307 RWD-13  SP-BTH  ... samolot DWL, przekazany wojsku, znaki rejestracyjne zamalowane, ewakuowany 17.09.39 
 311 RWD-17 W  YR-CBA  ewakuowany przez DWL 14.09.39 ze Stanis�awowa 
 312 RWD-17 W  YR-BRR   
 314 RWD-17 W  YR-AMI   
 21-1 RWD-21  SP-BPE  ... samolot DWL, ewakuowany 14.09.39 ze Stanis�awowa
 331 RWD-21  SP-BRH  YR-VEN  ewakuowany przez DWL 14.09.39 ze Stanis�awowa
 335 RWD-15 bis  SP-KAT  YR-TIT  samolot DWL, ewakuowany 14.09.39 ze Stanis�awowa
 337 RWD-15  SP-ALA YR-FAN  samolot DWL, ewakuowany 14.09.39 ze Stanis�awowa
Szwecja
216 RWD-13 SP-BML SE-AOF    
Z.S.S.R.
67 RWD-5 bis SP-AJU ...    

Przypisy:

1 Samolot ten wyszczeg�lnia A. Morga�a w ksi��ce "Samoloty wojskowe w Polsce 1924-1939". Brak go natomiast w opracowaniach A. Glassa. Istnieje r�wnie� fotografia uszkodzonego w kraju RWD-13 na kt�rej ostatnia litera znak�w rejestracyjnych nie jest ca�kowicie widoczna. Wed�ug niekt�rych �r�de� zdj�cie to przedstawia samolot SP-ATB, a wed�ug innych SP-ATF.

2 Samolot ten wyszczeg�lniaj� opracowania A. Glassa. W ksi��ce A. Morga�y "Samoloty wojskowe w Polsce 1924-1939" egzemplarz ten nie figuruje.

3 W swoich opracowaniach A. Glass mylnie podaje znaki rozpoznawcze tego samolotu: SP-BFM zamiast SP-BMF. SP-BFM (nr. fabr. 166) zosta� w roku 1937 wyeksportowany do Palestyny.

4 Samolot ten wyszczeg�lnia A. Morga�a w ksi��ce "Samoloty wojskowe w Polsce 1924-1939". Nie figuruje w opracowaniach A. Glassa.

 

Teksty i opracowanie: (c) 2004, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze�one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.