HISTORIA DO�WIADCZALNYCH WARSZTAT�W LOTNICZYCH
Wojenne straty

Samoloty RWD zniszczone we wrze�niu 1939 r.
  

Numer fabryczny Typ samolotu Znaki rejestracyjne Uwagi

62

RWD-8 SP-ATL uszkodzony

...

RWD-5 ... malowanie wojskowe, szachownice, zestrzelony

67

RWD-5 bis SP-AJU zdobyty przez Rosjan we Lwowie

72

RWD-20 - zniszczony podczas bombardowania DWL

76

RWD-5 SP-ALS zdobyty na lotnisku przez Niemc�w w stanie nieuszkodzonym

78

RWD-5 SP-ALU zdobyty przez Niemc�w na lotnisku we Lwowie

79

RWD-5 SP-ALW zdobyty przez Niemc�w na lotnisku we Lwowie

83

RWD-5 SP-ALX zdobyty na lotnisku przez Niemc�w w stanie nieuszkodzonym

102

RWD-8 SP-ANR uszkodzony w Krakowie

114

RWD-13 SP-ATB uszkodzony 16.09.39 na Oksywiu

130

RWD-8 SP-AYO uszkodzony w �widniku

146

RWD-13 SP-BFA uszkodzony w Brze�ciu n/Bugiem

167

RWD-13S eks SP+BFN samolot wojskowy z numerem bocznym 110 i kodem wywo�awczym 110-..., zdobyty przez Niemc�w na nieznanym lotnisku

189

RWD-8 SP-BKJ zestrzelony

202

RWD-8 SP-BKX uszkodzony w Brze�ciu n/Bugiem

211

RWD-8 SP-BLH uszkodzony w �widniku

212

RWD-8 SP-BLJ zniszczony

...

RWD-8 ... uszkodzony w Brze�ciu n/Bugiem

94

RWD-8 pws SP-ASS zdobyty przez Rosjan na lotnisku Wilno - Porubanek

157

RWD-8 pws SP-AYX rozbity, zdobyty przez Niemc�w

173

RWD-8 pws SP-AZB zdobyty przez Niemc�w w stanie nieuszkodzonym, rejestracja cz�ciowo zamalowana

201

RWD-8 pws SP-BAG rozbity, zdobyty przez Niemc�w

216

RWD-8 pws SP-BAY uszkodzony, zdobyty przez Niemc�w na lotnisku

280

RWD-8 pws SP-BGU rozbity, zdobyty przez Niemc�w

368

RWD-8 pws SP-BHO uszkodzony, zdobyty przez Niemc�w

375

RWD-8 pws SP-BHX zniszczonyy, zdobyty przez Niemc�w na lotnisku w Krakowie

402

RWD-8 pws SP-BPT zdobyty przez Niemc�w na lotnisku w stanie nieuszkodzonym, otnaczenia cz�ciowo zamalowane, sp�d skrzyde� malowany na srebrno

...

RWD-8 pws - wojskowy z 6 PL, nr boczny 8, kod wywo�awczy 2-S, uszkodzony, zdobyty przez Niemc�w

...

RWD-8 pws - wojskowy , nr boczny 8, kod wywo�awczy 37-(S ?), rozbity, zdobyty przez Niemc�w w okolicach Lwowa

...

RWD-13S SP+BMZ zdobyty przez Niemc�w na nieznanym lotnisku polowym i zdewastowany

...

RWD-13S SP+BJR przydzielony do 31 ER, zestrzelony mi�dzy Stanis�awowem a Ko�omyj� (m. Wrona) podczas lotu ewakuacyjnego do Rumunii, pilot: Jan Daczka

233

RWD-10 SP-BGY zniszczony, zdobyty przez Niemc�w na lotnisku w Krakowie

...

RWD-10 ... zniszczony 02.09.39 podczas bombardowania lotniska Lw�w - Skni��w

...

RWD-10 ... zniszczony 02.09.39 podczas bombardowania lotniska Lw�w - Skni��w

...

RWD-17 ... spalony

...

RWD-17 ... spalony

...

RWD-17 ... spalony na lotnisku

273

RWD-17 SP-BOE zdobyty przez Niemc�w na lotnisku we Lwowie

275

RWD-17 SP-BOG rozbity 12.09.39 na lotnisku w Lublinie

290

RWD-17 SP-BOL zdobyty przez Niemc�w na lotnisku w Krakowie

...

RWD-13 SP-OKW Samolot zestrzelony 05.09.39 pzez polsk� OPL w okolicach �agowa podczas lotu ewakuacyjnego z lotniska Kucelin pod Cz�stochow�

305

RWD-19 SP-BPD zniszczony podczas bombardowania DWL

3...

RWD-23 SP-BPO zniszczony 01.09.39 podczas bombardowania ITL

...

RWD-13S -- samolot wojskowy 12-7 z numerem bocznym 250 i kodem wywo�awczym 250-D, zdobyty przez Niemc�w w D�blinie

...

RWD-13S SP-... samolot wojskowy nr 12-5, zniszczony prawdopodobnie w D�blinie

318

RWD-13 - Samolot wojskowy, zestrzelony 03.09.39 w okolicach Brze�cia n/Bugiem, pilot: Eugeniusz Przysiecki

 

 

Teksty i opracowanie: (c) 2006, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze�one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.