HISTORIA DO´┐ŻWIADCZALNYCH WARSZTAT´┐ŻW LOTNICZYCH
Stanis´┐Żaw CIERNIAK

Eugenia Lirowa


1908- 1993 - Technik

 

Stanis´┐Żaw Cierniak urodzi´┐Ż si´┐Ż 11 listopada 1908 roku w Dolsku jako syn Antoniego i Ewy. W latach trzydziestych pracowa´┐Ż w Do´┐Żwiadczalnych Warsztatach Lotniczych. Podczas okupacji by´┐Ż cz´┐Żonkiem Armii Krajowej. W konspiracji nosi´┐Ż pseudonim "Kryst" i dzia´┐Ża´┐Ż w Wydziale Lotnictwa "Bociany", kt´┐Żry wchodzi´┐Ż w sk´┐Żad Bazy Lotniczej "´┐Żu´┐Życe". W ramach dzia´┐Żalno´┐Żci konspiracyjnej Stanis´┐Żaw Cierniak by´┐Ż aktywny na Ok´┐Żciu. Po zako´┐Żczeniu wojny by´┐Ż d´┐Żugoletnim pracownikiem Pa´┐Żstwowych Zak´┐Żad´┐Żw Lotniczych. Za jako´┐Ż´┐Ż swojej pracy otrzyma´┐Ż medal X-lecia PRL. Zmar´┐Ż 20 lipca 1993 roku w Warszawie.

 

Teksty i opracowanie: (c) 2015, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.