HISTORIA DO´┐ŻWIADCZALNYCH WARSZTAT´┐ŻW LOTNICZYCH
W´┐Żadys´┐Żaw CZARNECKI


1909-1945 - robotnik

 

W´┐Żadys´┐Żaw Czarnecki urodzi´┐Ż si´┐Ż 31 stycznia 1909 roku w Warszawie. W roku 1925 odby´┐Ż s´┐Żu´┐Żb´┐Ż wojskow´┐Ż. Trzy lata p´┐Żniej o´┐Żeni´┐Ż si´┐Ż ze Stanis´┐Żaw´┐Ż Buzak. Ma´┐Ż´┐Że´┐Żstwo zamieszka´┐Żo w domu rodzinnym w Raszynie przy Alei Krakowskiej 57. Ich dom posiada´┐Ż jedn´┐Ż osiemnastometrow´┐Ż izb´┐Ż. W roku 1933 pa´┐Żstwu Czarneckim urodzi´┐Ż si´┐Ż syn Zenon. W roku 1936 przysz´┐Żo na ´┐Żwiat drugie dziecko - c´┐Żrka Krystyna.

W drugiej po´┐Żowie lat trzydziestych W´┐Żadys´┐Żaw Czarnecki by´┐Ż zatrudniony w Do´┐Żwiadczalnych Warsztatach Lotniczych jako robotnik. W sierpniu 1937 roku bra´┐Ż udzia´┐Ż w uroczysto´┐Żci zwi´┐Żzanej z wyprodukowaniem przez fabryk´┐Ż dwusetnego samolotu, kt´┐Żrym by´┐Ż RWD-8 o znakach rejestracyjnych SP-BKW. Samolot ten otrzyma´┐Ż z tej okazji nazw´┐Ż "Nasza 200".

We wrze´┐Żniu 1939 roku W´┐Żadys´┐Żaw Czarnecki walczy´┐Ż w obronie przeciwlotniczej jako kanonier. W wyniku dzia´┐Ża´┐Ż wojennych sta´┐Ż si´┐Ż je´┐Żcem Stalagu IV, sk´┐Żd zosta´┐Ż zwolniony 19 wrze´┐Żnia 1940 roku.

Rodzina Czarneckich sp´┐Żdzi´┐Ża okres okupacji w Raszynie. ´┐Żona W´┐Żadys´┐Żawa razem z dzie´┐Żmi handlowa´┐Ża w owym czasie warzywami i pieczywem. W ten spos´┐Żb uda´┐Żo si´┐Ż szcz´┐Żliwie dotrwa´┐Ż do ko´┐Żca wojny. W´┐Żadys´┐Żawowi Czarneckiemu nie by´┐Żo jednak dane d´┐Żugo nacieszy´┐Ż si´┐Ż wolno´┐Żci´┐Ż, gdy´┐Ż zgin´┐Ż´┐Ż tragicznie 16 marca 1945 roku. Pochowany zosta´┐Ż na Cmentarzu parafialnym w Raszynie.

 

 

 

Teksty i opracowanie: (c) 2015, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.

Zdj´┐Żcie W´┐Żadys´┐Żawa Czarneckiego pochodzi ze zbior´┐Żw Krystyny Jankowskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszynie i zosta´┐Żo zamieszczone na zasadach licencji Creative Commons (CC-BY-NC-SA).