HISTORIA DO´┐ŻWIADCZALNYCH WARSZTAT´┐ŻW LOTNICZYCH
Jan GA´┐ŻAJ

Jan Ga│aj


1912-1984 - Monter

 

Jan F. Ga´┐Żaj przyszed´┐Ż na ´┐Żwiat w dniu 12 grudnia 1912 roku w ´┐Żowiczu jako syn Micha´┐Ża i Franciszki z d. Ruci´┐Żskiej. Gdy mia´┐Ż 4 lata urodzi´┐Ż si´┐Ż m´┐Żodszy brat Czes´┐Żaw. W roku 1927 zmar´┐Ż mu ojciec. Po ´┐Żmierci m´┐Ża matka wysz´┐Ża ponownie za m´┐Ż´┐Ż za Antoniego Kwietnia, kt´┐Żry przej´┐Ż´┐Ż po zmar´┐Żym Michale opiek´┐Ż nad dzie´┐Żmi. Rok p´┐Żniej czterej bracia Ga´┐Żajowie doczekali si´┐Ż przyrodniej siostry Anny.

W Do´┐Żwiadczalnych Warsztatach Lotniczych Jan Ga´┐Żaj by´┐Ż specjalist´┐Ż od przyrz´┐Żd´┐Żw pok´┐Żadowych. Wiosn´┐Ż 1933 roku wraz ze swoim bratem Tadeuszem oraz Boles´┐Żawem Jankowskim pracowa´┐Ż przy monta´┐Żu samolotu RWD-5 bis (SP-AJU) na kt´┐Żrym Stanis´┐Żaw Skar´┐Ży´┐Żski dokona´┐Ż przelotu przez Atlantyk.

W roku 1934 matka i ojczym Jana Ga´┐Żaja przeprowadzili si´┐Ż wraz z reszt´┐Ż rodziny do Skierniewic.

We wrze´┐Żniu 1939 ewakuowa´┐Ż si´┐Ż wraz innymi pracownikami fabryki do Rumunii. Podobnie jak jego brat bli´┐Żniak Tadeusz wkr´┐Żtce przedosta´┐Ż si´┐Ż do Wielkiej Brytanii i wst´┐Żpi´┐Ż do RAF. Otrzyma´┐Ż numer s´┐Żu´┐Żbowy 780006. S´┐Żu´┐Ży´┐Ż w 307 Dywizjonie My´┐Żliwskim Lwowskim, gdzie wykorzystywa´┐Ż swoje do´┐Żwiadczenie zawodowe z DWL. Po wojnie, kt´┐Żr´┐Ż zako´┐Żczy´┐Ż w stopniu starszego sier´┐Żanta pozosta´┐Ż w Wielkiej Brytanii i zamieszka´┐Ż w Leeds. Wiosn´┐Ż 1949 roku o´┐Żeni´┐Ż si´┐Ż z Mabel Clark. Zmar´┐Ż 31 grudnia 1984 roku. Zosta´┐Ż pochowany na cmentarzu w Garforth.

 

 

Teksty i opracowanie: (c) 2014 - 2015, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.

Zdj´┐Żcie: CATL Raszyn / Ofiarodawca: Krystyna Jankowska