HISTORIA DO´┐ŻWIADCZALNYCH WARSZTAT´┐ŻW LOTNICZYCH
Tadeusz GA´┐ŻAJ

Tadeusz Ga│aj


1912-1988 - Monter

 

Tadeusz Micha´┐Ż Ga´┐Żaj urodzi´┐Ż si´┐Ż 12 grudnia 1912 roku w ´┐Żowiczu jako syn Micha´┐Ża i Franciszki z d. Ruci´┐Żskiej. Gdy mia´┐Ż 4 lata urodzi´┐Ż si´┐Ż m´┐Żodszy brat Czes´┐Żaw. W roku 1927 zmar´┐Ż mu ojciec. Po ´┐Żmierci m´┐Ża matka wysz´┐Ża ponownie za m´┐Ż´┐Ż za Antoniego Kwietnia, kt´┐Żry przej´┐Ż´┐Ż po zmar´┐Żym Michale opiek´┐Ż nad dzie´┐Żmi. Rok p´┐Żniej czterej bracia Ga´┐Żajowie doczekali si´┐Ż przyrodniej siostry Anny.

W Do´┐Żwiadczalnych Warsztatach Lotniczych Tadeusz Ga´┐Żaj pracowa´┐Ż jako mchanik. Wiosn´┐Ż 1933 roku wraz ze swoim bratem Janem oraz Boles´┐Żawem Jankowskim pracowa´┐Ż przy monta´┐Żu samolotu RWD-5 bis (SP-AJU) na kt´┐Żrym Stanis´┐Żaw Skar´┐Ży´┐Żski dokona´┐Ż przelotu przez Atlantyk.

W roku 1934 matka i ojczym Tadeusza Ga´┐Żaja przepriwadzili si´┐Ż wraz z reszt´┐Ż rodziny do Skierniewic.

We wrze´┐Żniu 1939 ewakuowa´┐Ż si´┐Ż wraz innymi pracownikami fabryki do Rumunii, sk´┐Żd przedosta´┐Ż si´┐Ż do Wielkiej Brytanii. Tu, podobnie jak wielu innych Polak´┐Żw, wst´┐Żpi´┐Ż do RAF otrzymuj´┐Żc numer s´┐Żu´┐Żbowy 780428. S´┐Żu´┐Ży´┐Ż w 301 Dywizjonie Bombowym w stopniu starszego sier´┐Żanta jako mechanik. Po zako´┐Żczeniu wojny pozosta´┐Ż na emigracji. Zmar´┐Ż w styczniu 1988 roku. Zosta´┐Ż pochowany w Sheffield, gdzie mieszka´┐Ż od ko´┐Żca wojny.

 

 

Teksty i opracowanie: (c) 2014 - 2015, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.

Zdj´┐Żcie: CATL Raszyn / Ofiarodawca: Krystyna Jankowska