Produkcja samolot�w i szybowc�w w S.L. i D.W.L.
1923 - 1932
  

Numer fabryczny Typ samolotu
lub szybowca
Znaki rejestracyjne

Uwagi

Kol.
egz.

1923

SL-1

Akar - szybowiec 1

1924

SL-2

JD-1 - szybowiec 1

1925

SL-3

SL-3 - szybowiec 1

1926

SL-4

JD-2 - prototyp 1

1927

SL-5

JD-2 - do pr�b statycznych 2

SL-6

JD-2 SP-ACA <- P-PSLA 3

SL-7

RW-1 - do pr�b statycznych 1

SL-8

RW-1 P-PSLB prototyp 2

SL-9

- - �lizgowiec 1

1928

SL-10

SP-1 - do pr�b statycznych 1

SL-11

SP-1 SP-ACB prototyp 2

SL-12

RWD-1 - do pr�b statycznych 1

SL-13

RWD-1 SP-ACC prototyp 2

1929

SL-14

... ... 10) ...

SL-15

... ... 10) ...

SL-16

JD-2 bis SP-ACO 11) 4

SL-17

RWD-2 SP-ACE prototyp 12) 1

SL-18

JD-2 bis SP-ACF 13) 5

SL-19

JD-2 bis SP-ACD 14) 6

1930

20

JD-2 bis SP-ADP   8

21

RWD-2 SP-ADJ   2

22

RWD-2 SP-ADG   3

23

RWD-2 SP-ADH   4

24

RWD-3 SP-WAA prototyp 1

25

RWD-3 - do pr�b statycznych 1) 2

26

RWD-4 SP-ADM   1

27

RWD-4 SP-ADL   2

28

RWD-4 SP-ADK   3

Otwarcie Warsztat�w na Ok�ciu - po�owa sierpnia 1930

29

RWD-4 SP-AEL   4

30

RWD-4 SP-AEK   5

31

RWD-4 SP-AEY   6

32

RWD-4 SP-AEZ   7

33

RWD-4 SP-AFC   8

1931

34

RWD-5 SP-AGJ prototyp 1

35

RWD-4 SP-AGP   9

36

RWD-7 SP-AGH prototyp 1

37

Czajka I SP-008 szybowiec, prototyp 1

38

Czajka I SP-009 szybowiec 2

39

Czajka II SP-011 szybowiec, prototyp 3

40

SG-21 Lw�w SP-010 szybowiec, prototyp 1

1932

41

Czajka I lub II SP-026 szybowiec 4

42

Czajka I lub II SP-028 szybowiec 5

43

Czajka I lub II SP-029 szybowiec 6

44

Czajka I lub II ? szybowiec 7

45

Czajka I lub II ? szybowiec 8

46

Czajka I lub II ? szybowiec 9

47

Czajka I lub II ? szybowiec 10

48

Czajka I lub II ? szybowiec 11

49

Czajka I lub II ? szybowiec 12

50

Czajka I lub II ? szybowiec 13

51

Czajka I lub II ? szybowiec 14

52

Czajka I lub II ? szybowiec 15

53

Czajka I lub II ? szybowiec 16

54

Czajka I lub II ? szybowiec 17

55

RWD-6 SP-AHN   1

56

RWD-6 SP-AHM prototyp 2

57

RWD-6 SP-AHL   3

58

RWD-5 SP-AJA   2

59

RWD-5 SP-AJB   3

60

RWD-8 SP-AMF prototyp 1

Przypisy:

1 Andrzej Glass podaje w swoich publikacjach, �e numer fabryczny 25 nosi� RWD-4 SP-AGP, jednak w ksi��ce "Samoloty RWD" Leszek Dul�ba na str. 18 pisze, �e w zimie 1929/1930 zbudowano dwa RWD-3 i trzy RWD-4. Gdyby RWD-4 SP-AGP mia� rzeczywi�cie numer fabryczny 25, oznacza�oby to, �e owej zimy wyprodukowano jeden RWD-3 i cztery RWD-4, co nie jest zgodne z prawd�. Nale�y wi�c s�dzi�, �e RWD-4 SP-AGP mia� numer fabryczny 35 a nie 25.

10 Numery SL-14 i SL-15 otrzyma�y prawdopodobnie jeden egezemplarz JD-2 bis oraz drugi �lizgowiec Antoniego Kocjana. W ksi��ce "Samoloty RWD" autorzy podaj� nast�puj�ce przypuszczalne numery fabryczne: SL-19 dla JD-2 bis oraz SL-18 dla �lizgowca.

11 W Rejestrze Polskich Statk�w Powietrznych opublikowanym w "Technice Lotniczej i Astronautycznej" Andrzej Glass podaje dla SP-ACO numer fabryczny 17.

12 W Rejestrze Polskich Statk�w Powietrznych opublikowanym w "Technice Lotniczej i Astronautycznej" Andrzej Glass podaje dla SP-ACE numer fabryczny 16.

13 W Rejestrze Polskich Statk�w Powietrznych opublikowanym w "Technice Lotniczej i Astronautycznej" Andrzej Glass podaje dla SP-ACF numer fabryczny SL-15.

14 W Rejestrze Polskich Statk�w Powietrznych opublikowanym w "Technice Lotniczej i Astronautycznej" Andrzej Glass podaje dla SP-ACD numer fabryczny SL-14.

 

Teksty i opracowanie: (c) 2003, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze�one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.