Powr�t

 

Skrzyd�a Polski

Rejestr polskich statk�w powietrznych
wpisy 21 - 40
AA AB AC

NBR Znaki
rejestr.
Typ
samolotu
Nr.
fabr.

W�a�ciciel

Data
wpisu

Data
skre�l.

Nazwa

Uwagi

21 -- Albatros B-II 2580 Pawe� Zo�otow 00-00-25 00-00-28   (P-PAWA)
22 SP-AAE Junkers F-13 640 Polskie Linie Lotnicze "Lot" 00-10-26 00-12-35 Edward  (P-PALE)
23 SP-AAF Junkers F-13 776 Polskie Linie Lotnicze "Lot" ... 17-07-36 Franek (P-PALF)
24 SP-AAH Junkers F-13 775 Polskie Linie Lotnicze "Lot" 00-10-26 12-06-35 Henryk (P-PALH)
25 SP-ACJ PWS-3 1 Podlaska Wytw�rnia Samolot�w 27-05-27 ...   (P-PWSS)
26 -- Farman F-70 7051.19 Aero SA ... --   (P-POZE)
27 ... ... ... ... ... ...    
28 -- Fokker F-VII/3m 5057 Ministerstwo Komunikacji 28-05-28 31-08-28   (P-PAAA)
29 SP-AAM Fokker F-VII/1m 5062 Polskie Linie Lotnicze "Lot" 27-11-28 00-00-39 Maryla (P-POZM)
30 SP-ACR DKD-III 1 Stanis�aw Dzia�owski / A.K. 00-00-28 --   (P-PAWD)
31 SP-AAN Fokker F-VII/1m 5089 Polskie Linie Lotnicze "Lot" 27-11-28 00-00-39 Nina (P-POZN)
32 SP-AAO Fokker F-VII/1m 5090 Polskie Linie Lotnicze "Lot" 27-11-28 00-00-38 Ole�ka (P-POZO)
33 SP-AAP Fokker F-VII/1m  5091 Polskie Linie Lotnicze "Lot" 00-12-28 -- Pola (P-POZP)
34 SP-AAR Fokker F-VII/1m 5092 Polskie Linie Lotnicze "Lot" 00-12-28 00-00-38 Rena (P-POZR)
35 SP-AAS Fokker F-VII/1m 5093 Polskie Linie Lotnicze "Lot" 00-12-28 00-00-38 S�awa (P-POZS)
36 SP-ABT DH-60M Moth 1244 Sto�eczny Klub Lotiniczy 02-06-30 00-00-31    
37 SP-AAY PWS-20 T 01 Polskie Linie Lotnicze "Lot" 13-11-30 30-12-33 Yaga  
38 SP-AAZ PWS-20 T 1 Polskie Linie Lotnicze "Lot" 21-10-30 30-12-33 Zula  
39 SP-ABL DKD-IV 2 Aeroklub Krakowski ... --   -> 249
40 SP-ABM Potez VIII ... Aeroklub Lubelski 17-05-30 --    

� 2008
Robert Gujski