Powr�t

 

Skrzyd�a Polski

Rejestr polskich statk�w powietrznych
wpisy 41 - 60
AB AC

NBR Znaki
rejestr.
Typ
samolotu
Nr.
fabr.

W�a�ciciel

Data
wpisu

Data
skre�l.

Nazwa

Uwagi

41 SP-TUR DH-60G Moth 1077 Tadeusz Pruszkowski / A. W. 04-05-29 -- Sroka r�wnie� jako 41A
42 SP-ABO Ansaldo A300/4 85125 Aeroklub Krakowski ... --    
43 ... ... ... ... ... ...    
44 SP-ABR Albatros B-II ... Aeroklub Wile�ski ... 05-04-34    
45 SP-ABS Nieuport 83 ... Czy�ewski, Sto�eczny Klub Lotiniczy ... --    
46 ... ... ... ... ... ...    
47 SP-ACE RWD-2 SL-17 Aeroklub Lwowski 00-00-29 --    
48 SP-ACF JD-2 bis SL-18 Aeroklub Warszawski 00-00-29 16-03-30     
49 SP-ABX DKD-IV 1 Aeroklub Krakowski 03-07-30 --   <- ... (SP-ABA)
50 SP-ABW Lublin R-Xa bis 50 Plage & La�kiewicz ... --    
51 ... ... ... ... ... ...    
52 SP-ACG Hanriot H-28 ... Aeroklub Warszawski 00-00-29 --     
53 SP-ACH Hanriot H-28 ... Aeroklub Warszawski 00-00-29 --     
54 SP-ACL Albatros B-II 2579 Aeroklub Lwowski ... --    
55 SP-ABA2 Fokker F-VII/3m 1 Polskie Linie Lotnicze "Lot" 00-12-29 05-05-36 Anka  
56 SP-ABC1 Fokker F-VII/3m 3 Polskie Linie Lotnicze "Lot" 00-12-29 00-00-30 Celina  
57 SP-ACK DUS-III LKL 1 Lubelski Klub Lotniczy ... 26-04-30    
58 SP-ACB PS-1 SL-11 Sekcja Lotnicza 00-00-29 00-00-30    
59 SP-ACD JD-2 bis SL-19 Aeroklub Lwowski 00-00-29 13-08-30    
60

SP-ACA

JD-2 SL-6 Zbigniew Babi�ski / A.W. 00-00-29 16-08-35     

� 2008
Robert Gujski