Powr�t

 

Skrzyd�a Polski

Rejestr polskich statk�w powietrznych
wpisy 61 - 80
AB AC AD

NBR Znaki
rejestr.
Typ
samolotu
Nr.
fabr.

W�a�ciciel

Data
wpisu

Data
skre�l.

Nazwa

Uwagi

61 SP-ABZ Hanriot H-28 30-113 Aeroklub Warszawski 00-10-30 --    
62 SP-ACM Albatros B-II 2054 Aeroklub Lwowski ... --    
63 SP-ACN Hanriot H-28 ... Aeroklub Warszawski ... 30-01-36    
64 SP-ACO JD-2 bis  SL-16 John Pawloski / A.W. 00-00-29 00-00-30    
65

SP-ABB

Fokker F-VII/3m 2 Polskie Linie Lotnicze "Lot" 00-12-29 00-00-36 Basia  
66 SP-ACS Albatros B-II ... Aeroklub Pozna�ski 03-04-30 21-06-35    
67 SP-ABD Fokker F-VII/3m 4 Polskie Linie Lotnicze "Lot" 00-12-29 10-08-36 Danusia  
68 SP-ABE Fokker F-VII/3m 5 Polskie Linie Lotnicze "Lot" 00-12-29 23-10-35 Ewa   
69 SP-ABF Fokker F-VII/3m 6 Polskie Linie Lotnicze "Lot" 00-12-29 23-10-35 Flora -> 322 (SP-AOE)
70 SP-ABG Fokker F-VII/3m 70-7 Polskie Linie Lotnicze "Lot" ... ... Gra�yna -> 272
71 SP-ABH Fokker F-VII/3m 8 Polskie Linie Lotnicze "Lot" 00-04-30 17-06-35 Hela -> 327 (SP-AOF)
72 SP-ABI Fokker F-VII/3m 9 Polskie Linie Lotnicze "Lot" 07-04-30 26-03-35 Iza -> 292 (SP-AOC)
73 SP-ABK Fokker F-VII/3m 10 Polskie Linie Lotnicze "Lot" 07-04-30 01-10-35 Krysia -> 356 (SP-AOT)
74 SP-ABC2 Fokker F-VII/3m 11 Polskie Linie Lotnicze "Lot" 11-04-30 23-10-35 Celina -> 329 (SP-AOG)
75 SP-ACU Nieuport 24 bis 5016 Aeroklub Krakowski 17-04-30 00-00-32    
76 SP-ACT DH-60G Moth 991 Bernard Sk�rzewski / A.W. 02-05-30 03-05-33    
77 ... ... ... ... ... ...    
78 ... ... ... ... ... ...    
79 SP-ADP JD-2 bis 20 Witold Rychter / A.W. 12-06-30 06-02-36 Adepcia  
80 SP-ADX DH-60G Moth 1109 A. Strakacz / A.W. 27-06-30 -- Xawery  

� 2008
Robert Gujski