Powr�t

 

Skrzyd�a Polski

Rejestr polskich statk�w powietrznych
wpisy 101 - 120
AD AE AF

NBR Znaki
rejestr.
Typ
samolotu
Nr.
fabr.

W�a�ciciel

Data
wpisu

Data
skre�l.

Nazwa

Uwagi

101 SP-AEM Sido S-1 2 Aeroklub Krakowski 27-09-30 13-03-35    
102 SP-AER Albatros B-II ... Aeroklub Warszawski 16-10-30 21-07-31    
103 SP-AEO DH-80 Puss Moth 2082 Izydor Goldberg / A.L. 21-10-30 --   <- D-1948
-> Fischer vel Mollard / A.P.
104 SP-AES Hanriot H-28 30-283 Aeroklub Lwowski 20-10-30 01-10-33    
105 SP-AEN Hanriot H-28 30-277 Aeroklub Pozna�ski 30-10-30 01-07-36    
106 SP-AEB PWS-4 ... Podlaska Wytw�rnia Samolot�w 19-11-30 --    
107 SP-AEY RWD-4 31 Aeroklub Lwowski 09-12-30 04-11-36   <- A.W.
108 SP-AEE PZL 5 2 Aeroklub Wile�ski 11-12-30 --    
109 SP-AEU DH-60G Moth 1818 Kajetan Czarkowski-Golejewski / A.L. 13-12-30 08-11-32    
110 SP-AEZ RWD-4 32 Aeroklub Warszawski 00-01-31 07-11-35    
111 SP-AFB Lublin R-XII ... Plage & La�kiewicz 00-01-31 --    
112

SP-AFA

PZL �-2 10 Pa�stwowe Zak�ady Lotnicze 00-01-31 07-11-35    
113 SP-AFC RWD-4  33 Aeroklub �l�ski 00-02-31 07-11-35    
114 SP-AFD Lublin R-XIII 56-12 Plage & La�kiewicz ... 15-06-36     -> A.R.P.
115 SP-AFE PWS-12 bis 358 Podlaska Wytw�rnia Samolot�w 00-00-31 --   -> 189 (SP-AKE)
116 SP-AFR Hanriot H-28 ... Aeroklub Warszawski 00-06-31 23-10-35    
117 SP-ADU Hanriot H-28 30-134 Aeroklub Pozna�ski 00-06-31 05-03-35    
118 SP-AET Hanriot H-28 ... ... 00-06-31 --    
119 SP-AFS Hanriot H-28 30-159 Aeroklub Krakowski 00-06-31 23-10-35    
120 SP-ACC2 Lublin R-XI ... Polskie Linie Lotnicze "Lot" 00-06-31 30-12-33    

� 2008
Robert Gujski