Powr�t

 

Skrzyd�a Polski

Rejestr polskich statk�w powietrznych
wpisy 121 - 140
AE AF AG

NBR Znaki
rejestr.
Typ
samolotu
Nr.
fabr.

W�a�ciciel

Data
wpisu

Data
skre�l.

Nazwa

Uwagi

121 SP-AFF PZL 5 5 Aeroklub Krakowski 00-06-31 --    
122 SP-AEP Hanriot H-28 30-165 ... 00-06-31 --    
123 SP-AFW Hanriot H-28 30-156 Aeroklub Warszawski ... 23-10-35   -> 235
124 SP-AFX Hanriot H-28 30-263 Aeroklub Warszawski ... 30-01-36    
125 SP-AFK PZL 5 9 Aeroklub Warszawski 00-07-31 -- Ewka -> J. Rudowski
-> L. �wi�czkowski
126 SP-AGG Hanriot H-28 30-244 Aeroklub Podlasko-Poleski 00-07-31 30-01-36    
127 SP-AEG Hanriot H-28 30-242 Klub Lotniczy P.W.S. 00-07-31 01-10-33    
128 SP-AGF2 Junkers F-13 745 Polskie Linie Lotnicze "Lot" 00-07-31 17-07-36 Felek <- 10 (SP-AAL)
129 SP-AGH RWD-7 36 Zbigniew Babi�ski / A.W. 00-07-31 --   prototyp
130 SP-AFU Hanriot H-28 30-134 Aeroklub Lubelski 00-07-31 --    
131 SP-AGB Hanriot H-28 30-245 Aeroklub Lubelski 00-07-31 30-01-34   -> 550
132 SP-AFH PZL 5 7 Aeroklub Gda�ski 00-07-31 00-00-32    
133 SP-AFJ PZL 5 8 Aeroklub Krakowski 00-07-31 --    
134 SP-AFO PZL 5 13 Aeroklub �l�ski 00-08-31 -- Powstaniec  
135 SP-AFP PZL 5 14 Aeroklub �l�ski 00-08-31 13-03-35 �l�sk  
136 SP-AGD Hanriot H-28 30-82 Aeroklub ��dzki 00-08-31 30-01-34    
137 SP-AGE Hanriot H-28 30-256 Aeroklub ��dzki 00-08-31 30-01-34    
138 SP-AGJ RWD-5 34 Aeroklub Pomorski 00-08-31 --   prototyp
139 SP-AGP RWD-4 35 Aeroklub Warszawski 00-08-31 01-07-36    
140 SP-AFT Sido S-1 3 Aeroklub Krakowski 00-08-31 13-03-35    

� 2008
Robert Gujski