Powr�t

 

Skrzyd�a Polski

Rejestr polskich statk�w powietrznych
wpisy 141 - 160
AC AD AE AF AG AH

NBR Znaki
rejestr.
Typ
samolotu
Nr.
fabr.

W�a�ciciel

Data
wpisu

Data
skre�l.

Nazwa

Uwagi

141 SP-AGL Hanriot H-28 30-148 Aeroklub Wile�ski 00-08-31 17-07-36    
142 SP-AFL PZL 5 10 Aeroklub �l�ski 00-08-31 26-09-35    
143 SP-AFM1 PZL 5 11 Aeroklub �l�ski 00-08-31 14-11-33 Wiarus  
144 SP-ADW Hanriot H-28 30-133 Aeroklub Pozna�ski 00-08-31 12-02-36    
145 SP-AGT Albatros B-II ... Aeroklub Warszawski 00-08-31 30-12-33    
146 SP-AGM Hanriot H-28 30-112 Aeroklub Krakowski 00-09-31 07-11-35    
147 SP-AFG PZL 5 6 Aeroklub Warszawski 00-09-31 --    
148 SP-AGO Hanriot H-28 30-248 Aeroklub Krakowski 00-09-31 08-02-34    
149 SP-ACY DKD-5 ... Stanis�aw Dzia�owski / A.K. 00-09-31 00-00-30    
150 SP-AEW Hanriot H-28 30-265 Aeroklub Gda�ski 00-09-31 --    
151 SP-ADF2 Hanriot H-28 30-188 Aeroklub Gda�ski 00-09-31 30-01-36   <- P.Z.L.
152 SP-AED Moryson II ... Aeroklub Pozna�ski 00-09-31 12-08-36    
153 SP-AFZ Hanriot H-28 30-180 Aeroklub Lwowski ... 30-01-36    
154 SP-AGX Hanriot H-28 30-31 Aeroklub Wile�ski 00-11-31 04-01-35    
155 SP-AGK Hanriot H-28 30-250 ... 00-11-31 --    
156 SP-AFN PZL 5 12 Aeroklub Krakowski 00-12-31 --    
157 SP-ADS2 Balon JP-2 ... Aeroklub Rzeczypospolitej
Polskiej
00-00-32 -- Ko�ciuszko  
158 SP-AHD DH-60 1893 Bernard Sk�rzewski / A.W. 24-03-32 --   <- Miel�y�ski
-Kurnatowski
1939: zniszczony
159 SP-AFY Hanriot H-28 30-116 Aeroklub Pozna�ski 18-04-32 30-01-36    
160 SP-AHE Hanriot H-28 30-244 Aeroklub Pozna�ski 18-04-32 30-01-36    

� 2008 - 2011
Robert Gujski