Powr�t

 

Skrzyd�a Polski

Rejestr polskich statk�w powietrznych
wpisy 161 - 180
AG AH AJ

NBR Znaki
rejestr.
Typ
samolotu
Nr.
fabr.

W�a�ciciel

Data
wpisu

Data
skre�l.

Nazwa

Uwagi

161 SP-AHC1 Albatros B-II ... Aeroklub Warszawski 27-04-32 --    
162 SP-AHF Hanriot H-28 30-271 Aeroklub Podlasko-Poleski 29-04-32 --    
163

SP-AHA

Hanriot H-28 30-161 Aeroklub Wile�ski 06-05-32 30-01-36    
164 SP-AGZ Hanriot H-28 30-175 Aeroklub ��dzki 03-06-32 30-01-34    
165 SP-AHP Hanriot H-28 30-157 Aeroklub Lwowski 28-06-32 --    
166 SP-AGN Hanriot H-28 30-163 Aeroklub Krakowski 08-07-32 10-01-36    
167 SP-AHS Hanriot H-28 30-73 Aeroklub Lwowski 18-07-32 30-01-36    
168 SP-AHW Balon JP-2 ... Aeroklub Rzeczypospolitej Polskiej 00-07-32 01-10-33 Polonia,
Toru�
 
169 SP-AHX Balon ZB-1 ... Aeroklub Rzeczypospolitej Polskiej 00-07-32 01-10-33 Gdynia  
170 SP-AHT Hanriot H-28 30-149 Aeroklub Wile�ski 23-07-32 30-01-36    
171 SP-AHL RWD-6 57 Ministerstwo Komunikacji 06-08-32 31-10-36    
172 SP-AHN RWD-6 55 Ministerstwo Komunikacji 06-08-32 08-10-32    
173 SP-AHH PZL-19 1 Ministerstwo Komunikacji 08-08-32 --    
174 SP-AHI PZL-19 2 Ministerstwo Komunikacji 08-08-32 --    
175 SP-AHK PZL-19 3 Ministerstwo Komunikacji, L.O.P.P. 08-08-32 03-10-35    
176 SP-AHU Hanriot H-28 30-52 Aeroklub Warszawski 17-08-32 23-10-35    
177

SP-AJA

RWD-5 58 Aeroklub Warszawski 09-11-32 23-10-35 Kolejarz I  
178 SP-AJB RWD-5 59 Aeroklub Warszawski 09-11-32 -- Kolejarz II   
179 SP-AJC Hanriot H-28 30-106 Aeroklub Lwowski 16-11-32 01-07-36    
180 SP-AJD Hanriot H-28 30-109 Aeroklub Lwowski 16-11-32 01-07-36    

� 2008 - 2018
Robert Gujski