Powr�t

 

Skrzyd�a Polski

Rejestr polskich statk�w powietrznych
wpisy 201 -220
AJ AK AL

NBR Znaki
rejestr.
Typ
samolotu
Nr.
fabr.

W�a�ciciel

Data
wpisu

Data
skre�l.

Nazwa

Uwagi

201 SP-AKN RWD-8 63 Aeroklub Lwowski 20-05-33 -- Podolak  seria informacyjna
202 SP-AKF Hanriot H-28 30-226 Aeroklub Gda�ski 22-05-33 19-08-36    
203 SP-AKG Hanriot H-28 30-290 Aeroklub Gda�ski 22-05-33 30-01-36    
204 SP-AKP Lublin R-XVI b 11-1 Polski Czerwony Krzy� 24-05-33 --    
205 SP-AJL Hanriot H-28 30-205 Aeroklub Krakowski 23-05-33 00-00-36    
206 SP-AJM Hanriot H-28 30-282 Aeroklub Krakowski 23-05-33 30-01-36    
207 SP-AKB Hanriot H-28 30-247 Aeroklub Lwowski 23-05-33 30-01-36    
208 SP-AKC Hanriot H-28 30-59 Aeroklub Pozna�ski 13-06-33 30-01-36    
209 SP-ARP RWD-5  68 Aeroklub Warszawski / A.R.P. 16-06-33 --    
210 SP-AKJ Hanriot H-28 30-137 Aeroklub �l�ski 20-06-33 30-01-36    
211 SP-AKZ RWD-5 69 Aeroklub Lwowski 13-07-33 --    
212 SP-AKH Hanriot H-28 30-281 Aeroklub Podlasko-Poleski 17-08-33 30-03-35    
213 SP-ALG Hanriot H-28 30-94 Aeroklub Warszawski 26-08-33 01-07-36    -> P.W. ��d�
214 SP-ALB RWD-8 64 Aeroklub Lwowski 31-08-33 --   seria informacyjna
1939: YR-ANA
215 SP-ALD RWD-8 65 Aeroklub Lwowski 31-08-33 20-07-37 Genera� Popowicz seria informacyjna 
216 SP-AKS Hanriot H-28 30-294 Aeroklub Pozna�ski 11-10-33 --    
217 SP-AJP RWD-5 70 Kajetan Czarkowski-Golejewski / A.L. 12-10-33 --    
218 SP-ALJ Hanriot H-28 30-177 Aeroklub Pozna�ski 24-10-33 30-01-36    
219 SP-AKU Hanriot H-28 30-181 Aeroklub Warszawski 26-10-33 01-07-36    
220 SP-ALL Balon E-2 2359 Aeroklub Krakowski 28-10-33 -- Krak�w  

� 2011
Robert Gujski