Powr�t

 

Skrzyd�a Polski

Rejestr polskich statk�w powietrznych
wpisy 221 - 240
AH AK AL AM

NBR Znaki
rejestr.
Typ
samolotu
Nr.
fabr.

W�a�ciciel

Data
wpisu

Data
skre�l.

Nazwa

Uwagi

221 SP-AHG Hanriot H-28 30-285 Aeroklub Wile�ski 13-11-33 25-11-36    powt. rej.:
13-11-33 
222 SP-ALK DH-60G Moth 1824 M. Fischer vel Mollard / A.P. 23-02-34 --   <- G-ABHS
223 SP-ALH DH-60X Moth 649 Aeroklub Warszawski 14-12-33 01-11-35    <- G-EBZX
224 SP-LOT RWD-5 71 Polskie Linie Lotnicze "Lot" 09-12-33 04-12-36   eksp: PP-TDX
225 SP-AKM Hanriot H-28 30-147 Aeroklub Pozna�ski 03-01-34 08-07-35    
226 SP-ALM Hanriot H-28 30-105 Aeroklub ��dzki 30-12-33 30-01-36    
227 SP-AKL2 Hanriot H-28 30-251 Aeroklub Gda�ski 12-02-34 30-01-36    
228 SP-ALR RWD-5 75 Aeroklub Pozna�ski 16-02-34 --    
229 SP-ALS RWD-5 76 Aeroklub Pozna�ski 16-02-34 --    
230 SP-ALT RWD-5 77 Aeroklub Lubelski 19-02-34 07-11-35   <- MK
231 SP-ALO RWD-8  66 Aeroklub Lwowski 21-03-34 --   seria informacyjna
1939: YR-AMD
232 SP-ALU RWD-5 78 Aeroklub Krakowski 05-03-34 --    
233 SP-AKT Hanriot H-28 30-166 Aeroklub Podlasko-Poleski 22-03-34 08-08-35    
234 SP-ALX RWD-5 83 Aeroklub ��dzki 12-03-34 -- Legun I  
235 SP-AFW Hanriot H-28 30-156 Aeroklub Warszawski 15-03-34 23-10-35   <- 123
236

SP-AMA

Hanriot H-28 30-260 Aeroklub Warszawski 15-03-34 23-10-35    -> P.W. ��d�
237 SP-AMB Hanriot H-28 30-138 Aeroklub Krakowski 22-05-34 30-01-36     
238 SP-AMC Hanriot H-28 30-174 Aeroklub Lubelski 14-04-34 --    
239 SP-AMF RWD-8 60 Aeroklub Warszawski 19-04-34 01-07-36   prototyp
240 SP-ALP Balon E-2 ... Mo�cicki Klub Balonowy 18-04-34 -- Kielce, Mo�cice  

� 2011
Robert Gujski