Powr�t

 

Skrzyd�a Polski

Rejestr polskich statk�w powietrznych
wpisy 241 - 260
AH AJ AK AL AM AN

NBR Znaki
rejestr.
Typ
samolotu
Nr.
fabr.

W�a�ciciel

Data
wpisu

Data
skre�l.

Nazwa

Uwagi

241 SP-ALY RWD-5 80 Aeroklub Gda�ski 26-04-34 --    
242 SP-AMG Lublin R-XIII D 56-127 Ministerstwo Komunikacji 01-05-34 --    
243 SP-ALW RWD-5 79 Aeroklub Krakowski 04-05-34 --    
244 SP-AMD RWD-8 85 Aeroklub Warszawski 11-05-34 --    
245 SP-ALZ RWD-5 81 Aeroklub Warszawski 11-05-34 --    
246 SP-AML Hanriot H-28 30-235 Aeroklub Wile�ski 17-05-34 30-01-36    
247 SP-AMT RWD-8 86 Aeroklub ��dzki 18-05-34 -- Legun II   
248 SP-AKO WK-3 1 Aeroklub ��dzki 19-05-34 --   <- A.W.
249 SP-ABL DKD-IV 2 Aeroklub Krakowski 26-05-34 --   <- 39
250

SP-ALA1

Hanriot H-28 30-122 Aeroklub ��dzki 04-06-34 30-09-35    
251 SP-AHB Hanriot H-28 30-284 Aeroklub Wile�ski 00-06-34 05-04-35    
252 SP-AJT Lublin R-XIII Dr 56-51 Ministerstwo Komunikacji 23-06-34 15-07-36 B��kitny Ptak      
253 SP-AMX DH-82 Tiger Moth 3185 Ministerstwo Komunikacji 23-06-34 --   <- G-ACEH
254 SP-ANB RWD-8 88 Aeroklub Gda�ski 10-07-34 --    
255 SP-AMM Hanriot H-28 30-57 Aeroklub �l�ski 12-09-34 30-01-36    
256 SP-AMY Balon E-2 54 Aeroklub Rzeczypospolitej
Polskiej
14-09-34 -- Polonia II  
257

SP-DRA

RWD-9 w 95 Ministerstwo Komunikacji 14-08-34 25-12-35 �l�sk eksp: EM-W46
258 SP-DRB RWD-9 w 97 Ministerstwo Komunikacji 14-08-34 25-10-35 LOPP-Lotniczka eksp: EM-W50
259 SP-ANF Lublin R-XIII B 56-20 Aeroklub Rzeczypospolitej
Polskiej
15-08-34 15-07-36    
260 SP-AND Lublin R-XIII B 56-13 Aeroklub Rzeczypospolitej
Polskiej
20-08-34 --    

� 2011
Robert Gujski