Powr�t

 

Skrzyd�a Polski

Rejestr polskich statk�w powietrznych
wpisy 261 - 280

NBR Znaki
rejestr.
Typ
samolotu
Nr.
fabr.

W�a�ciciel

Data
wpisu

Data
skre�l.

Nazwa

Uwagi

261 SP-ANE Lublin R-XIII D 56-145 Aeroklub Rzeczypospolitej
Polskiej
20-08-34 --    
262 SP-ANG Lublin R-XIII D 56-148 Aeroklub Rzeczypospolitej
Polskiej
20-08-34 --    
263 SP-DRC RWD-9 s 96 Ministerstwo Komunikacji 23-08-34 31-10-36 Bebewuer-LOT  
264 SP-DRD RWD-9 s 99 Aeroklub Warszawski 23-08-34 -- Jan �niadecki <- MK
265 SP-DRE RWD-9 s 100 Ministerstwo Komunikacji 23-08-34 23-10-35 Podoficer I eksp: F-AKHE
266 SP-DRF RWD-9 s 90 Ministerstwo Komunikacji 23-08-34 00-00-36 Dar Tytonjowc�w  
267 SP-PZL PZL-26 5 Ministerstwo Komunikacji 25-08-34 01-07-36 Pomorze  
268 SP-PZM PZL-26 6 Ministerstwo Komunikacji 25-08-34 01-07-36 Pomorze  
269 SP-PZN PZL-26 3 Ministerstwo Komunikacji 25-08-34 01-07-36 Spo�em  
270 SP-PZO PZL-26 4 Aeroklub Pomorski 25-08-34 -- Podoficer II -> 760
271 SP-PZP1 PZL-26 2 Ministerstwo Komunikacji 25-08-34 01-07-36 Wielkopolska  
272 SP-ABG Fokker F-VII/3m 70-7 Polskie Linie Lotnicze "Lot" 10-09-34 24-10-36 Gra�yna <- 70
273

SP-ANA

Balon JP-2 53 Aeroklub Rzeczypospolitej
Polskiej
14-09-34 -- Warszawa II  
274 SP-ANK Balon JP-2 ... Aeroklub Rzeczypospolitej
Polskiej
18-09-34 -- Toru  
275 SP-ANI RWD-8 pws 1 Podlaska Wytw�rnia Samolot�w 19-09-34 23-10-35    
276 SP-AMU RWD-5 87 Aeroklub �l�ski 20-09-34 --    
277 SP-LOP RWD-5 84 L.O.P.P. 06-10-34 --    
278 SP-BSZ DH-85 Leopard Moth 7064 Bernard Sk�rzewski 12-10-34 --   <- G-ACVS
279 SP-AMH Fokker F-VII/3m 5/1 Polskie Linie Lotnicze "Lot" 13-10-34 --    
280 SP-ANN Avro-Cierva C-30 A 745 Ministerstwo Komunikacji 15-10-34 24-10-36   <- G-ACYP

� 2011
Robert Gujski