Powr�t

 

Skrzyd�a Polski

Rejestr polskich statk�w powietrznych
wpisy 301 - 320
AM AN AO AP

NBR Znaki
rejestr.
Typ
samolotu
Nr.
fabr.

W�a�ciciel

Data
wpisu

Data
skre�l.

Nazwa

Uwagi

301 SP-APJ RWD-8 pws 69 Aeroklub ��dzki 03-04-35 --    
302 SP-APK RWD-8 pws 70 Ministerstwo Komunikacji 03-04-35 --    
303 SP-APL RWD-8 pws 71 Ministerstwo Komunikacji 03-04-35 --    
304 SP-APM RWD-8 pws 72 Ministerstwo Komunikacji 03-04-35 --    
305 SP-AMO PWS-24 bis 587 Polskie Linie Lotnicze "Lot" 30-03-35 00-05-36   -> wojsko
306 SP-AOH Lublin R-XVI b 11-2 Polski Czerwony Krzy� 25-07-35 14-12-36     
307 SP-AOI Lublin R-XVI b 11-3 Polski Czerwony Krzy� 25-07-35 14-12-36    -> SP-BNO
09.39: rozbity
308 SP-AOK Lublin R-XVI b 11-4 Polski Czerwony Krzy� 25-07-35 14-12-36     
309 SP-AOL Lublin R-XVI b 11-5 Polski Czerwony Krzy� 25-07-35 14-12-36     
310 SP-AOM Lublin R-XVI b 11-6 Polski Czerwony Krzy� 25-07-35 14-12-36    
311 SP-AMP PWS-24 bis 588 Polskie Linie Lotnicze "Lot" 10-04-35 --   zniszczony w Adam-
kowie 12.09.1939
312 SP-AMS PWS-24 bis 590 Polskie Linie Lotnicze "Lot" 10-04-35 --   1939: Rumunia 
313 SP-AMN PWS-24 bis 586 Polskie Linie Lotnicze "Lot" 10-04-35 00-11-37    
314 SP-AOD RWD-8 111 W�odzimierz Kurec / A.Wn. 18-04-35 --    
315 SP-ANT RWD-8 104 Zwi�zek Strzelecki w Bydgoszczy 26-04-35 --    
316 SP-ANW RWD-8 106 Aeroklub �l�ski 26-04-35 --    
317 SP-ANX RWD-8 107 Okr�g kielecki L.O.P.P. 26-04-35 --    
318 SP-ANY RWD-8 108 Aeroklub Krakowski 26-04-35 00-10-37   rozbity 11.09.37 w Biskupicach
319 SP-ANZ RWD-8 109 Aeroklub Lubelski 26-04-35 --    
320 SP-AOB RWD-8 110 Aeroklub Wile�ski 26-04-35 --    

� 2011 - 2017
Robert Gujski