Powr�t

 

Rejestr Polskich Statków Powietrznych 1922-1939

Numery bierz�ce rejestru
341 - 360
AN AO AP AR AS AT

NBR Znaki
rejestr.
Typ
samolotu
Nr.
fabr.

W�a�ciciel

Data
wpisu

Data
skre�l.

Nazwa

Uwagi

341 SP-ASS RWD-8 pws 94 Aeroklub Wile�ski 07-08-35 --    
342 SP-AST RWD-8 pws 95 Aeroklub ��dzki 07-08-35 --    
343 SP-ASU RWD-8 pws 99 Aeroklub Podlasko-Poleski 07-08-35 --    
344 SP-APS Hanriot H-28 30-218 Aeroklub ��dzki 16-08-35 27-08-36    
345 SP-APT Hanriot H-28 30-191 Aeroklub ��dzki 16-08-35 25-08-36    
346 SP-APO Hanriot H-28 30-154 Aeroklub Wile�ski 24-08-35 09-11-36    
347 SP-APP Hanriot H-28  30-72 Aeroklub Wile�ski 24-08-35 27-11-36    
348 SP-ASB Hanriot H-28 30-236 Aeroklub Pozna�ski 24-08-35 17-09-36    
349 SP-ASC Hanriot H-28 30-183 Aeroklub Pozna�ski 24-08-35 28-09-36    
350 SP-ASD Hanriot H-28 30-150 Aeroklub Pozna�ski 24-08-35 --    
351 SP-AOR Hanriot H-28 30-36 Aeroklub �l�ski 04-09-35 --    
352 SP-AOS Hanriot H-28 30-47 Aeroklub �l�ski 04-09-35 --    
353 SP-ASH Hanriot H-28 30-86 Aeroklub Warszawski 04-09-35 01-07-36     
354 SP-ANH Balon ZB-1 104 Aeroklub Warszawski 05-09-35 -- Legionowo  
355 SP-ATE RWD-13 117 Jan Herse 20-09-35 ...    
356 SP-AOT Fokker F-VII/3m 10/8 Polskie Linie Lotnicze "Lot" 21-09-35 00-00-38   <- 73 (SP-ABK)
357 SP-AON Hanriot H-28 30-49 Aeroklub Pomorski 16-10-35 01-07-36    
358 SP-APU Hanriot H-28 30-264 Aeroklub ��dzki 16-10-35 --    
359 SP-ARY Hanriot H-28 30-64 Aeroklub Pomorski 16-10-35 01-07-36    
360 SP-ASI1 Hanriot H-28 30-253 Aeroklub Podlasko-Poleski 16-10-35 01-07-36    

� 2012
Robert Gujski