Powr�t

 

Skrzyd�a Polski

Rejestr polskich statk�w powietrznych
wpisy 361 - 380
AO AS AT AU AX

NBR Znaki
rejestr.
Typ
samolotu
Nr.
fabr.

W�a�ciciel

Data
wpisu

Data
skre�l.

Nazwa

Uwagi

361

SP-AUA

Hanriot H-28 30-151 Aeroklub Warszawski 16-10-35 01-07-36    
362 SP-AUB Hanriot H-28 30-41 Aeroklub Warszawski 16-10-35 01-07-36    
363 SP-AUC Hanriot H-28 30-289 Aeroklub Warszawski 16-10-35 10-02-36    
364 SP-AUD Hanriot H-28 30-227 Aeroklub Warszawski 24-12-35 08-09-36    
365 SP-AUE Hanriot H-28 30-261 Aeroklub Warszawski 24-10-35 10-01-36    
366 SP-ATS Morane MS-35 50-68 Aeroklub Krakowski 24-10-35 11-12-36    
367 SP-ATM Hanriot H-28 30-63 Aeroklub Krakowski 24-10-35 --    
368 SP-AXD Hanriot H-28 30-292 Aeroklub Warszawski 24-10-35 25-07-36    
369 SP-AXP Hanriot H-28 30-192 Aeroklub Podlasko-Poleski 24-10-35 30-01-36    
370 SP-AXR Hanriot H-28 30-217 Aeroklub Podlasko-Poleski 24-10-35 01-07-36    
371 SP-AXS Hanriot H-28 30-129 Aeroklub Podlasko-Poleski 24-10-35 01-07-36   -> 503 (SP-AUY)
372 SP-AUK Morane MS-35 50-52 Aeroklub Krakowski 24-10-35 --    
373 SP-AUL Morane MS-35 50-17 Aeroklub Krakowski 24-10-35 01-07-36    
374 SP-AUM Morane MS-35 50-65 Aeroklub Krakowski 24-10-35 --    
375 SP-AUN Morane MS-35 50-62 Aeroklub Krakowski 24-10-35 --    
376 SP-ATT Morane MS-35 50-27 Aeroklub Warszawski 30-10-35 11-12-36    
377 SP-ATW Morane MS-35 50-6 Aeroklub Warszawski 08-11-35 18-07-36    
378 SP-ASG Hanriot H-28 30-142 Aeroklub Lwowski 15-11-35 --    
379 SP-AOW Hanriot H-28 30-14 Aeroklub Gda�ski 22-11-35 17-07-36    
380 SP-AUS Hanriot H-28 30-127 Aeroklub Gda�ski 22-11-35 25-08-36    

� 2012
Robert Gujski