Powr�t

 

Rejestr Polskich Statków Powietrznych 1922-1939

Numery bierz�ce rejestru
wpisy 381 - 400
AO AT AU AX AY

NBR Znaki
rejestr.
Typ
samolotu
Nr.
fabr.

W�a�ciciel

Data
wpisu

Data
skre�l.

Nazwa

Uwagi

381 SP-AUT Hanriot H-28 S 30-6-S Aerkoklub Gda�ski 22-11-35 31-12-36    
382 SP-AUF Hanriot H-28 30-203 Aeroklub Warszawski 22-11-35 01-07-36    
383 SP-AXF Morane MS-35 2347 Aeroklub Pozna�ski 26-11-35 --    
384 SP-AXG Morane MS-35 2395 Aeroklub Pozna�ski 26-11-35 --    
385 SP-AXH Morane MS-35 50-41 Aeroklub Pozna�ski 26-11-35 12-02-37    
386 SP-AOO Hanriot H-28 30-169 Aeroklub �l�ski 26-11-35 --    
387 SP-AUG Hanriot H-28 30-119 Aeroklub Warszawski 30-11-35 01-07-36    
388 SP-AUH Hanriot H-28 30-211 Aeroklub Warszawski 14-12-35 25-08-36    
389 SP-ATU Morane MS-35 50-19 Aeroklub Warszawski 14-12-35 --    
390 SP-AXM Hanriot H-28 S 30-5-S Aeroklub Pozna�ski 14-12-35 --    
391 SP-AXX Hanriot H-28 S 30-4-S Aeroklub Pomorski 14-12-35 17-07-36    
392

SP-ATA

RWD-13 113 Aeroklub Pozna�ski 16-12-35 --    
393 SP-ATC RWD-13 115 Aeroklub Warszawski 16-12-35 --    
394 SP-ATD RWD-13 116 Aeroklub Krakowski 16-12-35 --    
395 SP-ATF RWD-13 119 Aeroklub Wile�ski 16-12-35 -- Kokoszka Wile�ska -> DWL
od 23.10.39 do 03.08.48: YR-EUG, nr 4
396 SP-ATG RWD-13 120 Aeroklub �l�ski 16-12-35 --    
397 SP-AYP RWD-8 pws 151 Aeroklub Warszawski 21-12-35 --    
398 SP-AYR RWD-8 pws 152 Aeroklub Gda�ski 21-12-35 --    
399 SP-AYS RWD-8 pws 153 Aeroklub Wile�ski 21-12-35 25-10-36    
400 SP-AYT RWD-8 pws 154 Aeroklub Krakowski 21-12-35 --    

� 2012 - 2017
Robert Gujski