Powr�t

 

Skrzyd�a Polski

Rejestr polskich statk�w powietrznych
wpisy 401 - 420
AO AR AU AX AY AZ

NBR Znaki
rejestr.
Typ
samolotu
Nr.
fabr.

W�a�ciciel

Data
wpisu

Data
skre�l.

Nazwa

Uwagi

401 SP-AYU RWD-8 pws 155 Aeroklub Lwowski 21-12-35 --    
402 SP-AYW RWD-8 pws 156 Aeroklub Pozna�ski 21-12-35 --    
403 SP-AYX RWD-8 pws 157 Aeroklub �l�ski 21-12-35 01-07-37   -> ... (SP-APX)
404 SP-AYY RWD-8 pws 158 Aeroklub Podlasko-Poleski 21-12-35 --    
405

SP-AYA

Lockheed L-10 A 1045 Polskie Linie Lotnicze "Lot" 18-01-36 18-01-37    
406 SP-AUW Hanriot H-28 30-222 Ministerstwo Komunikacji 06-02-36 01-07-36    
407

SP-AXA

Morane MS-35 2366 Aeroklub Lwowski 06-02-36 --    
408 SP-ART Bartel BM-4 h ... Ministerstwo Komunikacji 06-02-36 --   nr wojsk. 33-66
409 SP-ARU Bartel BM-4 h 16 Aeroklub Pozna�ski 06-02-36 14-12-36   nr wojsk. 33-40
410 SP-ARW Bartel BM-4 h ... Ministerstwo Komunikacji 06-02-36 14-12-36   nr wojsk. 33-56
411 SP-AYD Lockheed L-10 A 1048 Polskie Linie Lotnicze "Lot" 07-02-36 11-11-37    
412 SP-AYB Lockheed L-10 A 1046 Polskie Linie Lotnicze "Lot" 19-02-36 18-01-37    
413 SP-AYC Lockheed L-10 A 1047 Polskie Linie Lotnicze "Lot" 02-03-36 --    
414 SP-AXO Hanriot H-28 S 30-7-S Ministerstwo Komunikacji 03-03-36 --    
415 SP-AOU Hanriot H-28 30-131 Ministerstwo Komunikacji 04-03-36 --    
416 SP-AUR Hanriot H-28 30-50 Aeroklub Gda�ski 04-03-36 --    
417 SP-AXE Hanriot H-28 S  30-2 S Aeroklub Wile�ski 06-03-36 01-07-36    
418

SP-AZA

RWD-8 pws 172 Aeroklub Warszawski 06-03-36 --    
419 SP-AZB RWD-8 pws 173 P.W. Warszawa 06-03-36 --    
420 SP-AZC RWD-8 pws 174 Aeroklub Warszawski 06-03-36 --    

� 2012
Robert Gujski