Powr�t

 

Skrzyd�a Polski

Rejestr polskich statk�w powietrznych
wpisy 461 - 480
AT AU BA BB

NBR Znaki
rejestr.
Typ
samolotu
Nr.
fabr.

W�a�ciciel

Data
wpisu

Data
skre�l.

Nazwa

Uwagi

461 SP-BAW RWD-8 pws 214 Aeroklub Warszawski 05-05-36 --    
462 SP-BAX RWD-8 pws 215 Aeroklub Pozna�ski 05-05-36 --    
463 SP-BAY RWD-8 pws 216 Aeroklub Lwowski 05-05-36 --    
464 SP-BAZ RWD-8 pws 217 Aeroklub Lwowski 05-05-36 --    
465

SP-BBA

RWD-8 pws 218 Aeroklub Lwowski 05-05-36 --    
466 SP-BBB RWD-8 pws 219 Aeroklub Lwowski 05-05-36 --    
467 SP-BBC RWD-8 pws 220 Ministerstwo Komunikacji 05-05-36 --    
468 SP-BBD RWD-8 pws 221 Aeroklub Gda�ski 05-05-36 --    
469 SP-BBE RWD-8 pws 222 Aeroklub Lwowski 05-05-36 --    
470 SP-BBF RWD-8 pws 223 Aeroklub Warszawski 05-05-36 --   -> P.W. Lw�w
471 SP-BBG RWD-8 pws 224 Aeroklub Lwowski 05-05-36 --    
472 SP-BBH RWD-8 pws 225 Ministerstwo Komunikacji 05-05-36 --    
473 SP-BBJ RWD-8 pws 226 Aeroklub Krakowski 05-05-36 --    
474 SP-BBK RWD-8 pws 227 Aeroklub Podlasko-Poleski 05-05-36 --    
475 SP-BBL RWD-8 pws 228 Aeroklub ��dzki 05-05-36 --    
476 SP-BBM RWD-8 pws 229 Aeroklub Wile�ski 05-05-36 02-01-37    
477 SP-BBN RWD-8 pws 230 Aeroklub Gda�ski 05-05-36 --    
478 SP-BBO RWD-8 pws 231 Aeroklub Pomorski 05-05-36 --    
479 SP-AUI Hanriot H-28 S 30-13-S Ministerstwo Komunikacji 01-04-36 08-09-36    
480 SP-ATH RWD-13 131 Szko�a Pilot�w w Bielsku 05-05-36 --    

� 2012
Robert Gujski