Powr�t

 

Skrzyd�a Polski

Rejestr polskich statk�w powietrznych
wpisy 501 - 520
AP AS AT AU BC BF

NBR Znaki
rejestr.
Typ
samolotu
Nr.
fabr.

W�a�ciciel

Data
wpisu

Data
skre�l.

Nazwa

Uwagi

501

SP-BCA

RWD-8 135 Aeroklub Kujawski 28-07-36 -- Stach <- Aeroklub Pomorski<- KL PLL Lot
502 SP-AUX Hanriot H-28 30-232 Ministerstwo Komunikacji 28-07-36 22-12-36    
503 SP-AUY Hanriot H-28 30-129 Ministerstwo Komunikacji 28-07-36 --   <- SP-AXS
504 SP-AUZ Hanriot H-28 30-92 Ministerstwo Komunikacji 28-07-36 09-11-36    
505

SP-ASA

Hanriot H-28 30-273 Ministerstwo Komunikacji 11-08-36 14-12-36    
506 SP-ASE1 Hanriot H-28 30-43 Ministerstwo Komunikacji 11-08-36 22-12-36    
507 SP-BCL Hanriot H-28 30-266 Ministerstwo Komunikacji 11-08-36 --    
508 SP-BCM Hanriot H-28 30-101 Ministerstwo Komunikacji 11-08-36 26-10-36    
509 SP-BCN Hanriot H-28 30-239 Ministerstwo Komunikacji 11-08-36 --    
510 SP-MNO Hanriot H-28 30-228 Ministerstwo Komunikacji 11-08-36 --    
511 SP-APW Hanriot H-28 30-120 Ministerstwo Komunikacji 03-09-36 26-11-36    
512 SP-BCD RWD-8a 138 Szko�a Pilot�w w Bielsku 05-09-36 --  �l�sk I 1939: Rumunia
513 SP-BCE RWD-8 139 Jan Herse 08-09-36 18-02-37   eksp: Palestyna
514 SP-BCF RWD-8 140 Aeroklub Warszawski 10-09-36 -- Kolejarz Warszawski 1939: spalony przez Niemc�w
515 SP-BFL1 PZL P-24 851 Pa�stwowe Zak�ady Lotnicze 03-10-36 00-00-36    
516 SP-BJN RWD-13 147 Jerzy Bajan / A.W. 06-10-36 --    
517 SP-ATJ2 RWD-13 148 Aeroklub Warszawski 03-10-36 --   od 1939 do 16.11.47: YR-PSD
518 SP-BCG RWD-8 141 L.O.P.P. 09-10-36 18-02-37 Chrobry II -> wojsko: 3 P.L.
rejestracji nie usuni�to
519 SP-BCH RWD-8 142 L.O.P.P. 09-10-36 18-02-37 Chrobry I -> wojsko: 3 P.L. 
520 SP-BCJ RWD-8 143 L.O.P.P. 09-10-36 18-02-37 Chrobry III -> P.W. ��d�

� 2016 - 2017
Robert Gujski