Powr�t

 

Skrzyd�a Polski

Rejestr polskich statk�w powietrznych
wpisy 521 - 540
AK AR AS BB BC BF

NBR Znaki
rejestr.
Typ
samolotu
Nr.
fabr.

W�a�ciciel

Data
wpisu

Data
skre�l.

Nazwa

Uwagi

521

SP-BFA

RWD-13 146 Aeroklub ��dzki 24-10-36 -- Skarbowiec ��d�  
522 SP-BCR Hanriot H-28 30-65 Ministerstwo Komunikacji 27-10-36 --    
523 SP-BCK RWD-8 144 Szko�a Pilot�w w Bielsku 05-11-36 -- Chrobry IV, Lignoza -> P.W. ��d�
524 SP-BFM1 PZL P-23 Kara� 916 Pa�stwowe Zak�ady Lotnicze 05-11-36 00-00-36    
525 SP-AKX Junkers Ju-52 5588 Polskie Linie Lotnicze "Lot" 12-11-36 --   od 07.11.39: G-AGAE
od 29.04.42: YR-ALK  
526 SP-ARB Bartel BM-4 h ... Aeroklub Wile�ski 20-11-36 --    -> AK
nr wojsk. 33-11
527 SP-ARC Bartel BM-4 h 12 Aeroklub Pozna�ski 20-11-36 --   nr wojsk. 33-35
528 SP-ARD Bartel BM-4 h 5 Aeroklub �l�ski 20-11-36 --    nr wojsk. 33-28
529 SP-ARE Bartel BM-4 h 29 Aeroklub Lwowski 20-11-36 --   nr wojsk. 33-52
530 SP-ARH Bartel BM-4 h 33 Aeroklub Pozna�ski 20-11-36 --    nr wojsk. 33-57
531 SP-ARJ Bartel BM-4 h 6 Aeroklub �l�ski 20-11-36 --    nr wojsk. 33-29
532 SP-ARK Bartel BM-4 h ... Aeroklub Wile�ski 20-11-36 --   nr wojsk. 33-7
533 SP-ARN Bartel BM-4 h 11 Aeroklub Gda�ski 20-11-36 --   nr wojsk. 33-34
534 SP-ARR Bartel BM-4 h 7 Ministerstwo Komunikacji 20-11-36 --   nr wojsk. 33-30
535 SP-ARS Bartel BM-4 h 16 Aeroklub ��dzki 20-11-36 --   nr wojsk. 33-39
536 SP-ASZ Bartel BM-4 h 20 Aeroklub Lwowski (MK) 20-11-36 --   nr wojsk. 33-43
537 SP-BBP Bartel BM-4 h  10 Aeroklub Gda�ski 20-11-36 --   nr wojsk. 33-33
538 SP-BBR Bartel BM-4 h 22 Aeroklub Krakowski 20-11-36 --   nr wojsk. 33-45
539 SP-BBS Bartel BM-4 h 02 Aeroklub ��dzki 20-11-36 --    
540 SP-BBT Bartel BM-4 h 15 Aeroklub ��dzki 20-11-36 --   nr wojsk. 33-38

� 2016
Robert Gujski