Powr�t

 

Rejestr Polskich Statków Powietrznych 1922-1939

Numery bierz�ce rejestru
wpisy 541 - 560
AG AK AO AP AT AX BF

NBR Znaki
rejestr.
Typ
samolotu
Nr.
fabr.

W�a�ciciel

Data
wpisu

Data
skre�l.

Nazwa

Uwagi

541 SP-BBU Bartel BM-4 h ... Ministerstwo Komunikacji 20-11-36 --   nr wojsk. 33-12
542 SP-BBW Bartel BM-4 h 13 Ministerstwo Komunikacji 20-11-36 --   nr wojsk. 33-36
543 SP-BBX Bartel BM-4 h 21 Ministerstwo Komunikacji 20-11-36 --   nr wojsk. 33-44
544 SP-BBY Bartel BM-4 h 03 Ministerstwo Komunikacji 20-11-36 --    
545 SP-BBZ Bartel BM-4 h 24 Aeroklub ��dzki 20-11-36 --   nr wojsk. 33-47
546 SP-AKD Sido S-1Z 1 W. Szulkiewicz 18-11-36 --   <- 191
zniszczony w 1939
547 SP-AOZ Hanriot H-28 30-125 Ministerstwo Komunikacji 21-11-36 --    
548 SP-APY Hanriot H-28 30-104 Ministerstwo Komunikacji 21-11-36 --    
549 SP-ATR Hanriot H-28 30-288 Ministerstwo Komunikacji 21-11-36 --    
550 SP-AGB Hanriot H-28 30-245 Ministerstwo Komunikacji 21-11-36 --   <-131
551 SP-BFB RWD-13 154 Klub Sprawozdawc�w Lotniczych 02-12-36 -- L.O.P.P. Klubowi
Sprawozdawc�w Lotniczych
 <- ZG LOPP
552 SP-AKR Sido S-1 bis 1 Aeroklub Krakowski 12-12-36 --    
553 SP-AXC Morane MS-35 2354 Ministerstwo Komunikacji 18-12-36 --   nr wojsk. 50-18
554 SP-BFC RWD-13 156 Aeroklub Warszawski 16-01-37 --    
555 SP-BFE RWD-13 159 Jan Herse 16-01-37 --   eksp: NC20652
556 SP-BFK RWD-13 164 Do�wiadczalne Warsztaty Lotnicze 03-02-37 -- LOPP Dziennikarzom
Polskim
-> LOPP ?
1939: Rumunia
557 SP-BFF RWD-13 161 Aeroklub Lwowski 22-02-37 00-05-38 Galkar II rozbity 22.05.38 w Popielem ko�o
Borys�awia
558 SP-BFG RWD-13 160 Aeroklub Lwowski 22-02-37 -- Galkar I  1939: YR-ROS
559 SP-BFH RWD-13 162 Aeroklub Lwowski 22-02-37 -- Galkar III  
560 SP-BFD2  RWD-13 157 Jerzy Suchy 00-02-37 ...    Ofic. w�a��. DWL

� 2016 - 2020
Robert Gujski