Powr�t

 

Skrzyd�a Polski

Rejestr polskich statk�w powietrznych
wpisy 581 - 600
BD BE

NBR Znaki
rejestr.
Typ
samolotu
Nr.
fabr.

W�a�ciciel

Data
wpisu

Data
skre�l.

Nazwa

Uwagi

581 SP-BDX RWD-8 pws 252 Ministerstwo Komunikacji 00-02-37 --    
582 SP-BDY RWD-8 pws 253 Aeroklub Krakowski (?) 00-02-37 --    
583 SP-BDZ RWD-8 pws 254 Ministerstwo Komunikacji 00-02-37 --    
584

SP-BEA

RWD-8 pws 255 Aeroklub �l�ski 00-02-37 --     
585 SP-BEB RWD-8a pws 256 P.W. Warszawa 00-02-37 --     
586 SP-BEC RWD-8 pws 257 Ministerstwo Komunikacji 00-02-37 --    
587 SP-BED RWD-8a pws 258 Aeroklub Warszawski 00-02-37 --     
588 SP-BEE RWD-8 pws 259 Aeroklub �l�ski 00-02-37 --   -> P.W. Katowice
589 SP-BEF RWD-8a pws 260 Aeroklub Wile�ski 00-02-37 --    
590 SP-BEG RWD-8 pws 261 Aeroklub ��dzki 00-02-37 --    -> P.W. ��d�
1939: YR-CFI
591 SP-BEH RWD-8 pws 262 Aeroklub Pozna�ski 00-02-37 --     
592 SP-BEJ RWD-8 pws 263 Aeroklub �l�ski 00-02-37 --    -> A.G.
593 ... ... ... ... ... ...    
594 ... ... ... ... ... ...    
595 ... ... ... ... ... ...    
596 ... ... ... ... ... ...    
597 ... ... ... ... ... ...    
598 ... ... ... ... ... ...    
599 ... ... ... ... ... ...    
600 ... ... ... ... ... ...    

� 2011 - 2019
Robert Gujski