Powr�t

 

Rejestr Polskich Statków Powietrznych 1922-1939

Numery bierz�ce rejestru
wpisy 601 - 620
BF

NBR Znaki
rejestr.
Typ
samolotu
Nr.
fabr.

W�a�ciciel

Data
wpisu

Data
skre�l.

Nazwa

Uwagi

601 ... ... ... ... ... ...    
602 ... ... ... ... ... ...    
603 ... ... ... ... ... ...    
604 ... ... ... ... ... ...    
605 ... ... ... ... ... ...    
606 ... ... ... ... ... ...    
607 ... ... ... ... ... ...    
608 ... ... ... ... ... ...    
609 ... ... ... ... ... ...    
610 SP-BFJ RWD-13 163 Kajetan Czarkowski-Golejewski / A.L. 00-03-37 -- Roseanne  
611 SP-BFM2 RWD-13  166 Jan Herse 00-03-37 --   eksp: VQ-PAM, IAF 0301
612 ... ... ... ... ... ...    
613 SP-WDL RWD-13 169 E. Wedel 00-00-37 --   1939: Rumunia
614 SP-PZP2 RWD-13 171 Polskie Zak�ady Philipsa 01-04-37 --    
615*

SP-BHA

RWD-8a pws 355 Szko�a Pilotów w Stanis�awowie 00-04-37 --    od 16.03.40: YR-BRE
616* SP-BHB RWD-8a pws 356 Szko�a Pilotów w Stanis�awowie 00-04-37 --    od 22.03.40: YR-CRO
od 16.04.40: YR-BRL
617* SP-BHC RWD-8a pws 357 Szko�a Pilotów w Stanis�awowie 00-04-37 --   1939: YR-CAA
618* SP-BHD RWD-8a pws 358 Ministerstwo Komunikacji 00-04-37 --    zniszczony w 1939
619* SP-BHE RWD-8a pws 359 Szko�a Pilotów w Stanis�awowie 00-04-37 --   1939: Rumunia
620* SP-BHF RWD-8a pws 360 Szko�a Pilotów w Stanis�awowie 00-04-37 --   od 10.06.40: YR-CAB

� 2011 - 2020
Robert Gujski