Powr�t

 

Skrzyd�a Polski

Rejestr polskich statk�w powietrznych
wpisy 641 - 660
BK

NBR Znaki
rejestr.
Typ
samolotu
Nr.
fabr.

W�a�ciciel

Data
wpisu

Data
skre�l.

Nazwa

Uwagi

641 ... ... ... ... ... ...    
642 ... ... ... ... ... ...    
643 SP-BKD RWD-8 184 Aeroklub Podlasko-Poleski 00-05-37 -- Polesie
Eskadra Polesia
 
644 SP-BKE RWD-8 185 Aeroklub Gda�ski 00-05-37 00-00-39 Eskadra Ziemii Bia�ostockiej  
645 SP-BKF RWD-8 186 Aeroklub Gda�ski 00-05-37 -- Eskadra Ziemii Bia�ostockiej 1939: Rumunia
646 ... ... ... ... ... ...    
647 SP-BKG RWD-8 187 Aeroklub Lwowski 00-05-37 -- Branka   
648 SP-BKH RWD-8 188 Aeroklub Lwowski 00-05-37 --    1939: YR-PRT
649 SP-BKJ RWD-8 189 L.O.P.P. 00-05-37 --    zniszczony 09.39
650 ... ... ... ... ... ...    
651 ... ... ... ... ... ...    
652 ... ... ... ... ... ...    
653 ... ... ... ... ... ...    
654 ... ... ... ... ... ...    
655 ... ... ... ... ... ...    
656 ... ... ... ... ... ...    
657 ... ... ... ... ... ...    
658 SP-BKK RWD-8 190 Aeroklub Warszawski 00-05-37 --    
659 ... ... ... ... ... ...    
660 ... ... ... ... ... ...    

� 2011
Robert Gujski