Powr�t

 

Skrzyd�a Polski

Rejestr polskich statk�w powietrznych
wpisy 661 - 680
BK

NBR Znaki
rejestr.
Typ
samolotu
Nr.
fabr.

W�a�ciciel

Data
wpisu

Data
skre�l.

Nazwa

Uwagi

661 ... ... ... ... ... ...    
662 ... ... ... ... ... ...    
663 ... ... ... ... ... ...    
664 ... ... ... ... ... ...    
665 ... ... ... ... ... ...    
666 ... ... ... ... ... ...    
667 SP-BKS RWD-8 198 Aeroklub �l�ski 00-00-37 -- Huta Florian I  
668 SP-BKT RWD-8 199 Aeroklub �l�ski 00-00-37 -- Huta Florian V  
669 ... ... ... ... ... ...    
670 SP-BKX RWD-8 202 Aeroklub Warszawski 00-00-37 -- Dar O�wiaty  
671 SP-BKU RWD-8 201 Aeroklub �l�ski 00-00-37 -- Podoficer 6  
672 ... ... ... ... ... ...    
673 ... ... ... ... ... ...    
674 ... ... ... ... ... ...    
675 ... ... ... ... ... ...    
676 ... ... ... ... ... ...    
677 ... ... ... ... ... ...    
678 ... ... ... ... ... ...    
679 ... ... ... ... ... ...    
680 ... ... ... ... ... ...    

� 2011
Robert Gujski