Powr�t

 

Rejestr Polskich Statków Powietrznych 1922-1939

Numery bierz�ce rejestru
wpisy 681 - 700
BK BL BM

NBR Znaki
rejestr.
Typ
samolotu
Nr.
fabr.

W�a�ciciel

Data
wpisu

Data
skre�l.

Nazwa

Uwagi

681 ... ... ... ... ... ...    
682 ... ... ... ... ... ...    
683 ... ... ... ... ... ...    
684 ... ... ... ... ... ...    
685 ... ... ... ... ... ...    
686 ... ... ... ... ... ...    
687 ... ... ... ... ... ...    
688 ... ... ... ... ... ...    
689 ... ... ... ... ... ...    
690 SP-BKW RWD-8 200 Aeroklub Warszawski 00-08-37 -- Nasza 200  
691 SP-BMH RWD-13 212 Aeroklub Wile�ski 00-08-37 --     
692 SP-BMJ RWD-13 214 Aeroklub Lwowski 00-08-37 -- Galkar IV 1939: YR-INR, YR-OZI
693 SP-BML RWD-13 216 Aeroklub Gda�ski 00-08-37 -- Galkar V <- AL
694 SP-BLM RWD-10 234 Aeroklub Krakowski 00-08-37 --    
695 SP-BLN RWD-10 ... Aeroklub Warszawski 00-08-37 -- Tomaszowska Fabryka
Sztucznego Jedwabiu
 
696 SP-BLO RWD-10 ... Aeroklub Warszawski 00-08-37 -- Tomaszowska Fabryka
Sztucznego Jedwabiu
 
697 ... ... ... ... ... ...    
698 ... ... ... ... ... ...    
699 SP-SPW RWD-10 ... Aeroklub Gda�ski 00-00-37 --    
700 ... ... ... ... ... ...    

� 2009 - 2020
Robert Gujski