Powr�t

 

Skrzyd�a Polski

Rejestr polskich statk�w powietrznych
wpisy 741 - 760
BF BG BL

NBR Znaki
rejestr.
Typ
samolotu
Nr.
fabr.

W�a�ciciel

Data
wpisu

Data
skre�l.

Nazwa

Uwagi

741* SP-BNF Lockheed L-14 H 1421 Polskie Linie Lotnicze "Lot" 25-03-38 --   od 07.06.40 do 30.03.51: G-AGBG "Lowicz"
do 14.07.51: SE-BTN
742 SP-BFX RWD-15 177 Jan Herse 00-00-38 ...   <- D.W.L.
eksp: VQ-PAE
743 ... ... ... ... ... ...    
744 SP-ZAM RWD-13 ... Stanis�aw Zamoyski 00-04-38 00-06-39    
745 ... ... ... ... ... ...    
746 ... ... ... ... ... ...    
747 ... ... ... ... ... ...    
748 ... ... ... ... ... ...    
749 ... ... ... ... ... ...    
750 ... ... ... ... ... ...    
751 ... ... ... ... ... ...    
752 ... ... ... ... ... ...    
753 SP-BLE RWD-8 208 Aeroklub Pomorski 00-00-38 --    
754 SP-BLD RWD-8 207 Aeroklub Pomorski 00-00-38 --    
755 ... ... ... ... ... ...    
756 ... ... ... ... ... ...    
757 SP-BGT  RWD-8 pws 279 Aeroklub Pozna�ski 00-00-38 --    
758 SP-BGS RWD-8 pws 278 Aeroklub Wile�ski 00-00-38 --    
759 SP-BGU RWD-8 pws ... Aeroklub Pomorski 00-00-38 --    
760 SP-PZO PZL-26 4 Aeroklub Pomorski 00-00-38 -- Podoficer II <- 270
* - dane prawdopodobne

� 2009 - 2020
Robert Gujski