Powr�t

 

Skrzyd�a Polski

Rejestr polskich statk�w powietrznych
wpisy 761 - 780
BL BN BO

NBR Znaki
rejestr.
Typ
samolotu
Nr.
fabr.

W�a�ciciel

Data
wpisu

Data
skre�l.

Nazwa

Uwagi

761 ... ... ... ... ... ...    
762 ... ... ... ... ... ...    
763 ... ... ... ... ... ...    
764 SP-BLJ RWD-8 ... K.L. P.L.L. Lot / A.W. 00-00-38 --    zniszczony 09.39
765 ... ... ... ... ... ...    
766 ... ... ... ... ... ...    
767 ... ... ... ... ... ...    
768 SP-BNM RWD-16 bis ... Do�wiadczalne Warsztaty Lotnicze 00-00-38 --    
769 ... ... ... ... ... ...    
770 ... ... ... ... ... ...    
771 SP-ADD PWS-50 1 Z. Przeorski / A.P.P. 00-00-38 --    <- 93
772 ... ... ... ... ... ...    
773 ... ... ... ... ... ...    
774 SP-BOB RWD-17 270 Aeroklub Lwowski 00-10-38 --    
775 ... ... ... ... ... ...    
776 SP-OKW RWD-13 ... O. Kwieci�ski 00-12-39 --    
777 ... ... ... ... ... ...    
778 ... ... ... ... ... ...    
779 ... ... ... ... ... ...    
780 ... ... ... ... ... ...    

� 2011 - 2012
Robert Gujski