Powr�t

 

Rejestr Polskich Statków Powietrznych 1929-1939

SP-ABA - SP-ABZ

NBR Znaki
rejestr.
Typ
samolotu
Nr.
fabr.

W�a�ciciel

Data
wpisu

Data
skre�l.

Nazwa

Uwagi

...

SP-ABA1

DKD-IV 1 Aeroklub Krakowski 00-00-29 00-00-29   -> SP-ABX
55 SP-ABA2 Fokker F-VII/3m 1 Polskie Linie Lotnicze "Lot" 00-12-29 05-05-36 Anka  
65

SP-ABB

Fokker F-VII/3m 2 Polskie Linie Lotnicze "Lot" 00-12-29 00-00-36 Basia  
56 SP-ABC1 Fokker F-VII/3m 3 Polskie Linie Lotnicze "Lot" 00-12-29 00-00-30 Celina -> OO-ALG
74 SP-ABC2 Fokker F-VII/3m 11 Polskie Linie Lotnicze "Lot" 11-04-30 23-10-35 Celina -> SP-AOG
67 SP-ABD Fokker F-VII/3m 4 Polskie Linie Lotnicze "Lot" 00-12-29 10-08-36 Danusia  
68 SP-ABE Fokker F-VII/3m 5 Polskie Linie Lotnicze "Lot" 00-12-29 23-10-35 Ewa    
69 SP-ABF Fokker F-VII/3m 6 Polskie Linie Lotnicze "Lot" 00-12-29 23-10-35 Flora -> SP-AOE
70 SP-ABG Fokker F-VII/3m 70-7 Polskie Linie Lotnicze "Lot" ... 24-10-36 Gra�yna Powt. rej. NBR: 272
71 SP-ABH Fokker F-VII/3m 8 Polskie Linie Lotnicze "Lot" 00-04-30 17-06-35 Hela -> SP-AOF
72 SP-ABI Fokker F-VII/3m 9 Polskie Linie Lotnicze "Lot" 07-04-30 26-03-35 Iza -> SP-AOC
73 SP-ABK Fokker F-VII/3m 10 Polskie Linie Lotnicze "Lot" 07-04-30 01-10-35 Krysia -> SP-AOT
39 SP-ABL DKD-IV 2 Aeroklub Krakowski ... --   Powt. rej. NBR: 249
40 SP-ABM Potez VIII ... Aeroklub Lubelski 17-05-30 --    
... SP-ABN Potez VIII ... ... ... -- Marysia  
42 SP-ABO Ansaldo A300/4 85125 Aeroklub Krakowski ... -- Orze�  
... SP-ABP Potez VIII ... ... ... -- Jurek  
44 SP-ABR Albatros B-II ... Aeroklub Wile�ski ... 05-04-34    
45 SP-ABS Nieuport 83 ... Czy�ewski, Sto�eczny Klub Lotiniczy ... --    
36 SP-ABT DH-60M Moth 1244 Sto�eczny Klub Lotiniczy 02-06-30 00-00-31    
... SP-ABU Hanriot H-28 ... ... ... --    
50 SP-ABW Lublin R-Xa bis 50 Plage & La�kiewicz ... --   nr wojsk. 52-7
49 SP-ABX DKD-IV 1 Aeroklub Krakowski 03-07-30 --   <- SP-ABA
... SP-ABY DKD-IV 3 Aeroklub Krakowski ... --    
61 SP-ABZ Hanriot H-28 30-113 Aeroklub Warszawski 00-10-30 --    

� 2004 - 2009
Robert Gujski