Powr�t

 

Rejestr Polskich Statków Powietrznych 1929-1939

SP-ADA - SP-ADZ

NBR Znaki
rejestr.
Typ
samolotu
Nr.
fabr.

W�a�ciciel

Data
wpisu

Data
skre�l.

Nazwa

Uwagi

90

SP-ADA

PWS-8 ... Klub Lotniczy P.W.S. 00-07-30 --    
91 SP-ADB PWS-50 1 Klub Lotniczy P.W.S. 22-11-30 17-03-34 Podlasianka   
92 SP-ADC PWS-51 1 Klub Lotniczy P.W.S. 22-11-30 30-03-35    
93 SP-ADD PWS-50 1 Z. Przeorski / A.P.P. 15-09-30 --    Powt. rej. NBR 771
96 SP-ADE LKL-2 bis ... Lubelski Klub Lotniczy 22-09-30 04-01-35 Szafa  
... SP-ADF1 LKL-2 ... Lubelski Klub Lotniczy 00-00-30 00-00-30    
151 SP-ADF2 Hanriot H-28 30-188 Aeroklub Gda�ski 00-09-31 30-01-36    <- P.Z.L.
82 SP-ADG RWD-2 22 Aeroklub Warszawski 12-07-30 09-10-35     
83 SP-ADH RWD-2 23 Aeroklub Pozna�ski 12-07-30 05-06-35     
84 SP-ADJ RWD-2 21 Aeroklub Wile�ski 12-07-30 05-06-35    
85 SP-ADK RWD-4 28 Aeroklub Warszawski 12-07-30 --    
86 SP-ADL RWD-4 27 Aeroklub Warszawski 12-07-30 --    
87 SP-ADM RWD-4 26 Aeroklub Krakowski 12-07-30 23-10-35    
... SP-ADN PZL �-2 1 Pa�stwowe Zak�ady Lotnicze 00-00-30 --    
... SP-ADO PZL P-1 1 Pa�stwowe Zak�ady Lotnicze 00-00-30 --     
79 SP-ADP JD-2 bis 20 Witold Rychter / A.W. 12-06-30 06-02-36 Adepcia  
... SP-ADR ... ... ... ... --    
... SP-ADS1 PWS-11 bis  359 Podlaska Wytw�rnia
Samolot�w
00-00-30 --    
157 SP-ADS2 Balon JP-2 ... Aeroklub Rzeczypospolitej
Polskiej
00-00-32 -- Ko�ciuszko  
... SP-ADT ... ... ... ... --    
117 SP-ADU Hanriot H-28 30-134 Aeroklub Pozna�ski 00-06-31 05-03-35    
144 SP-ADW Hanriot H-28 30-133 Aeroklub Pozna�ski 00-08-31 12-02-36    
80 SP-ADX DH-60G Moth 1109 A. Strakacz / A.W. 27-06-30 -- Xawery <- PLL "Lot" <- A.W.
<- Skrzydlata Polska
1939: zniszczony
81 SP-ADY DH-60M Moth 1545 Aeroklub �l�ski
Kierownictwo kurs�w lotn. dla kolejarzy
30-06-30 -- Mieszko  
94 SP-ADZ Caudron G-3 ... Aeroklub Krakowski 23-11-30 13-03-33    

� 2000 - 2011
Robert Gujski