Powr�t

 

Rejestr Polskich Statków Powietrznych 1929-1939

SP-AFA - SP-AFZ

NBR Znaki
rejestr.
Typ
samolotu
Nr.
fabr.

W�a�ciciel

Data
wpisu

Data
skre�l.

Nazwa

Uwagi

112

SP-AFA

PZL �-2 10 Pa�stwowe Zak�ady Lotnicze 00-01-31 07-11-35    
111 SP-AFB Lublin R-XII 1 Plage & La�kiewicz 00-01-31 10-03-33    
113 SP-AFC RWD-4  33 Aeroklub �l�ski 00-02-31 19-08-35 Piast  
... SP-AFD1 Lublin R-XIV 54-11 Plage & La�kiewicz 00-00-31 ...    
114 SP-AFD2 Lublin R-XIII 56-12 Plage & La�kiewicz ... 15-06-36    -> A.R.P.
115 SP-AFE PWS-12 bis 358 Podlaska Wytw�rnia Samolot�w 00-00-31 --   -> SP-AKE
121 SP-AFF PZL 5 5 Aeroklub Krakowski 00-06-31 -- Wanda  
147 SP-AFG1 PZL 5 6 Aeroklub Warszawski 00-09-31 --     
... SP-AFG2 Lublin R-XIII ... Plage & La�kiewicz ...      
132 SP-AFH PZL 5 7 Aeroklub Gda�ski 00-07-31 00-00-32     
133 SP-AFJ PZL 5 8 Aeroklub Krakowski 00-07-31 --     
125 SP-AFK PZL 5 9 Aeroklub Warszawski 00-07-31 -- Ewka -> J. Rudowski
-> L. �wi�czkowski
142 SP-AFL PZL 5 10 Aeroklub �l�ski 00-08-31 26-09-35    
143 SP-AFM1 PZL 5 11 Aeroklub �l�ski 00-08-31 14-11-33 Wiarus  
... SP-AFM2 Hanriot H-28 30-120 ... ... --    
156 SP-AFN PZL 5 12 Aeroklub Krakowski 00-12-31 --      
134 SP-AFO PZL 5 13 Aeroklub �l�ski 00-08-31 -- Powstaniec   
135 SP-AFP PZL 5 14 Aeroklub �l�ski 00-08-31 13-03-35 �l�sk  
116 SP-AFR Hanriot H-28 -- Aeroklub Warszawski 00-06-31 23-10-35       
119 SP-AFS Hanriot H-28 30-159 Aeroklub Krakowski 00-06-31 23-10-35       
140 SP-AFT Sido S-1 3 Aeroklub Krakowski 00-08-31 13-03-35    
130 SP-AFU Hanriot H-28 30-134 Aeroklub Lubelski 00-07-31 --    
123 SP-AFW Hanriot H-28 30-156 Aeroklub Warszawski ... 23-10-35   powt. rej.:
15-03-34 NBR: 235
124 SP-AFX Hanriot H-28 30-263 Aeroklub Warszawski ... 30-01-36      
159 SP-AFY Hanriot H-28 30-116 Aeroklub Pozna�ski 18-04-32 30-01-36    
153 SP-AFZ Hanriot H-28 30-180 Aeroklub Lwowski ... 30-01-36     

� 2001- 2009
Robert Gujski