Powr�t

 

Rejestr Polskich Statków Powietrznych 1929-1939

SP-AHA - SP-AHZ

NBR Znaki
rejestr.
Typ
samolotu
Nr.
fabr.

W�a�ciciel

Data
wpisu

Data
skre�l.

Nazwa

Uwagi

163

SP-AHA

Hanriot H-28 30-161 Aeroklub Wile�ski 06-05-32 30-01-36    
251 SP-AHB Hanriot H-28 30-284 Aeroklub Wile�ski 00-06-34 05-04-35    
161 SP-AHC1 Albatros B-II ... Aeroklub Warszawski 27-04-32 21-08-32    
... SP-AHC2 Balon JP-2 ... Aeroklub Warszawski ... -- Jab�onna  
158 SP-AHD DH-60 1893 Bernard Sk�rzewski / A.W. 24-03-32 --   <- Miel�y�ski
-Kurnatowski
1939: zniszczony
160 SP-AHE Hanriot H-28 30-244 Aeroklub Pozna�ski 18-04-32 30-01-36    
162 SP-AHF Hanriot H-28 30-271 Aeroklub Podlasko-Poleski 29-04-32 --    
221 SP-AHG Hanriot H-28 30-285 Aeroklub Wile�ski 13-11-33 25-11-36    powt. rej.:
13-11-33 
173 SP-AHH PZL-19 1 Ministerstwo Komunikacji 08-08-32 --     
174 SP-AHI PZL-19 2 Ministerstwo Komunikacji 08-08-32 --    
175 SP-AHK PZL-19 3 Ministerstwo Komunikacji, L.O.P.P. 08-08-32 03-10-35    
171 SP-AHL RWD-6 57 Ministerstwo Komunikacji 06-08-32 31-10-36    
-- SP-AHM RWD-6 56 Ministerstwo Komunikacji tylko rezerwacja, nie wpisano do rejestru prototyp
172 SP-AHN RWD-6 55 Ministerstwo Komunikacji 06-08-32 08-10-32      
... SP-AHO ... ... ... ... --     
165 SP-AHP Hanriot H-28 30-157 Aeroklub Lwowski 28-06-32 17-05-33      
184 SP-AHR LKL-4 1 Aeroklub Lubelski 28-01-33 20-01-34   prototyp
167 SP-AHS Hanriot H-28 30-73 Aeroklub Lwowski 18-07-32 30-01-36       
170 SP-AHT Hanriot H-28 30-149 Aeroklub Wile�ski 23-07-32 30-01-36    
176 SP-AHU Hanriot H-28 30-52 Aeroklub Warszawski 17-08-32 23-10-35    
168 SP-AHW Balon JP-2 ... Aeroklub Rzeczypospolitej Polskiej 00-07-32 01-10-33 Polonia,
Toru�
 
169 SP-AHX Balon ZB-1 ... Aeroklub Rzeczypospolitej Polskiej 00-07-32 01-10-33 Gdynia    
... SP-AHY PWS-54 ... Podlaska Wytw�rnia Samolot�w 00-01-33 00-00-37   prototyp
181 SP-AHZ Hanriot H-28 30-230 Aeroklub Lubelski 09-01-33 30-01-34     

� 2002 - 2018
Robert Gujski