Powr�t

 

Rejestr Polskich Statków Powietrznych 1929-1939

SP-ANA - SP-ANZ

NBR Znaki
rejestr.
Typ
samolotu
Nr.
fabr.

W�a�ciciel

Data
wpisu

Data
skre�l.

Nazwa

Uwagi

273

SP-ANA

Balon JP-2 53 Aeroklub Rzeczypospolitej
Polskiej
14-09-34 -- Warszawa II  
254 SP-ANB RWD-8 88 Aeroklub Gda�ski 10-07-34 --     
321 SP-ANC Balon ZB-1 103 Aeroklub Warszawski 02-05-35 -- Syrena  
260 SP-AND Lublin R-XIII B 56-13 Aeroklub Rzeczypospolitej
Polskiej
20-08-34 --     
261 SP-ANE Lublin R-XIII D 56-145 Aeroklub Rzeczypospolitej
Polskiej
20-08-34 --    
259 SP-ANF Lublin R-XIII B 56-20 Aeroklub Rzeczypospolitej
Polskiej
15-08-34 15-07-36    
262 SP-ANG Lublin R-XIII D 56-148 Aeroklub Rzeczypospolitej
Polskiej
20-08-34 --     
354 SP-ANH Balon ZB-1 104 Aeroklub Warszawski 05-09-35 -- Legionowo  
275 SP-ANI RWD-8 pws 1 Podlaska Wytw�rnia Samolot�w 19-09-34 23-10-35     
274 SP-ANK Balon JP-2 ... Aeroklub Rzeczypospolitej
Polskiej
18-09-34 -- Toru  
283 SP-ANL RWD-8 89 Aeroklub Pozna�ski 25-10-34 --    
284 SP-ANM RWD-8 94 Aeroklub �l�ski 07-11-34 --    -> A.L.
od 06.04.40: YR-ANB
280 SP-ANN Avro-Cierva C-30 A 745 Ministerstwo Komunikacji 15-10-34 24-10-36   <- G-ACYP
286 SP-ANO Hanriot H-28 30-259 Aeroklub �l�ski 31-12-34 --    
... SP-ANP PZL-27 ... Pa�stwowe Zak�ady Lotnicze 00-00-34 --   prototyp
287 SP-ANR RWD-8 102 Aeroklub Krakowski 26-01-35 --    
290 SP-ANS RWD-8 103 Aeroklub Pomorski 26-04-35 --    
315 SP-ANT RWD-8 104 Zwi�zek Strzelecki w Bydgoszczy 26-04-35 -- Piekarz Powiatu Warszawskiego przekazany 2 lipca 1939
291 SP-ANU RWD-8 105 Aeroklub Gda�ski 26-04-35 --    
316 SP-ANW RWD-8 106 Aeroklub �l�ski 26-04-35 --    
317 SP-ANX RWD-8 107 Okr�g kielecki L.O.P.P. 26-04-35 --    
318 SP-ANY RWD-8 108 Aeroklub Krakowski 26-04-35 00-10-37   rozbity 11.09.37 w Biskupicach
319 SP-ANZ RWD-8 109 Aeroklub Lubelski 26-04-35 --    

� 2002 - 2017
Robert Gujski