Powr�t

 

Rejestr Polskich Statków Powietrznych 1929-1939

SP-APA - SP-APZ

NBR Znaki
rejestr.
Typ
samolotu
Nr.
fabr.

W�a�ciciel

Data
wpisu

Data
skre�l.

Nazwa

Uwagi

293

SP-APA

RWD-8 pws 61 P.W. ��d� (MK) 30-03-35 --     
294 SP-APB RWD-8 pws 62 P.W. ��d� (MK) 30-03-35 --    od 10.07.40 do 1944: YR-PAC
295 SP-APC RWD-8 pws 63 Aeroklub Warszawski 30-03-35 --   -> A.�.
296 SP-APD RWD-8 pws 64 Aeroklub ��dzki 30-03-35 --     
297 SP-APE RWD-8 pws 65 Aeroklub Warszawski 30-03-35 --   -> A.L.
1939: Z.S.S.R
298 SP-APF RWD-8 pws 66 P.W. ��d� (MK) 30-03-35 --    
299 SP-APG RWD-8 pws 67 Aeroklub Warszawski 03-04-35 --    od 17.04.40 do 19,09.44: YR-AOA
300 SP-APH RWD-8 pws 68 Aeroklub Gda�ski 03-04-35 --     
301 SP-APJ RWD-8 pws 69 Aeroklub ��dzki 03-04-35 --     
302 SP-APK RWD-8 pws 70 Ministerstwo Komunikacji 03-04-35 --    
303 SP-APL RWD-8 pws 71 Ministerstwo Komunikacji 03-04-35 --    
304 SP-APM RWD-8 pws 72 Ministerstwo Komunikacji 03-04-35 --    
328 SP-APN RWD-8 pws 88 Aeroklub �l�ski 25-06-35 --    
346 SP-APO Hanriot H-28 30-154 Aeroklub Wile�ski 24-08-35 09-11-36    
347 SP-APP Hanriot H-28  30-72 Aeroklub Wile�ski 24-08-35 27-11-36     
... SP-APR ... ... ... ... ...    
344 SP-APS Hanriot H-28 30-218 Aeroklub ��dzki 16-08-35 27-08-36    
345 SP-APT Hanriot H-28 30-191 Aeroklub ��dzki 16-08-35 25-08-36    
358 SP-APU Hanriot H-28 30-264 Aeroklub ��dzki 16-10-35 --    
511 SP-APW Hanriot H-28 30-120 Ministerstwo Komunikacji 03-09-36 26-11-36    
... SP-APX RWD-8 pws 157 ... ... ...   <- SP-AYX
548 SP-APY Hanriot H-28 30-104 Ministerstwo Komunikacji 21-11-36 --    
... SP-APZ ... ... ... ... ...    

� 2000 - 2015