Powr�t

 

Rejestr Polskich Statków Powietrznych 1929-1939

SP-ARA - SP-ARZ

NBR Znaki
rejestr.
Typ
samolotu
Nr.
fabr.

W�a�ciciel

Data
wpisu

Data
skre�l.

Nazwa

Uwagi

...

SP-ARA

... ... ... ... ...     
526 SP-ARB Bartel BM-4 h ... Aeroklub Wile�ski 20-11-36 --    -> AK
nr wojsk. 33-11
527 SP-ARC Bartel BM-4 h 12 Aeroklub Pozna�ski 20-11-36 --   nr wojsk. 33-35
528 SP-ARD Bartel BM-4 h 5 Aeroklub �l�ski 20-11-36 --    nr wojsk. 33-28
529 SP-ARE Bartel BM-4 h 29 Aeroklub Lwowski 20-11-36 --   nr wojsk. 33-52
... SP-ARF ... ... ... ... ...    
... SP-ARG ... ... ... ... ...     
530 SP-ARH Bartel BM-4 h 33 Aeroklub Pozna�ski 20-11-36 --    nr wojsk. 33-57
531 SP-ARJ Bartel BM-4 h 6 Aeroklub �l�ski 20-11-36 --    nr wojsk. 33-29
532 SP-ARK Bartel BM-4 h ... Aeroklub Wile�ski 20-11-36 --   nr wojsk. 33-7
... SP-ARL ... ... ... ... ...    
... SP-ARM ... ... ... ... ...    
533 SP-ARN Bartel BM-4 h 11 Aeroklub Gda�ski 20-11-36 --   nr wojsk. 33-34
... SP-ARO ... ... ... ... ...    
209 SP-ARP RWD-5  68 Aeroklub Warszawski / A.R.P. 16-06-33 --     
534 SP-ARR Bartel BM-4 h 7 Ministerstwo Komunikacji 20-11-36 --   nr wojsk. 33-30
535 SP-ARS Bartel BM-4 h 16 Aeroklub ��dzki 20-11-36 --   nr wojsk. 33-39
408 SP-ART Bartel BM-4 h ... Ministerstwo Komunikacji 06-02-36 --   nr wojsk. 33-66
409 SP-ARU Bartel BM-4 h 16 Aeroklub Pozna�ski 06-02-36 14-12-36   nr wojsk. 33-40
410 SP-ARW Bartel BM-4 h ... Ministerstwo Komunikacji 06-02-36 14-12-36   nr wojsk. 33-56
... SP-ARX ... ... ... ... ...    
359 SP-ARY Hanriot H-28 30-64 Aeroklub Pomorski 16-10-35 01-07-36    
... SP-ARZ ... ... ... ... ...    

� 2000 - 2007
Robert Gujski