Powr�t

 

Rejestr Polskich Statków Powietrznych 1929-1939

SP-ASA - SP-ASZ

NBR Znaki
rejestr.
Typ
samolotu
Nr.
fabr.

W�a�ciciel

Data
wpisu

Data
skre�l.

Nazwa

Uwagi

505

SP-ASA

Hanriot H-28 30-273 Ministerstwo Komunikacji 11-08-36 14-12-36    
348 SP-ASB Hanriot H-28 30-236 Aeroklub Pozna�ski 24-08-35 17-09-36    
349 SP-ASC Hanriot H-28 30-183 Aeroklub Pozna�ski 24-08-35 28-09-36    
350 SP-ASD Hanriot H-28 30-150 Aeroklub Pozna�ski 24-08-35 --     
506 SP-ASE1 Hanriot H-28 30-43 Ministerstwo Komunikacji 11-08-36 22-12-36    
... SP-ASE2 Tipsy S-2 32 Podlaska Wytw�rnia Samolot�w 00-05-38 --    
... SP-ASF ... ... ... ... --     
378 SP-ASG Hanriot H-28 30-142 Aeroklub Lwowski 15-11-35 --     
353 SP-ASH Hanriot H-28 30-86 Aeroklub Warszawski 04-09-35 01-07-36     
360 SP-ASI1 Hanriot H-28 30-253 Aeroklub Podlasko-Poleski 16-10-35 01-07-36    
... SP-ASJ Douglas DC-2-115D 1318 Polskie Linie Lotnicze "Lot" 00-02-37 23-11-37   <- PH-AKF; D-ABEQ
334 SP-ASK Douglas DC-2-115F 1377 Polskie Linie Lotnicze "Lot" 02-08-35 --   1939: �otwa
335 SP-ASL Douglas DC-2-115F 1378 Polskie Linie Lotnicze "Lot" 03-08-35 --   od 07.11.39: G-AGAD
od 25.10.41: YR-GAD, spalony w Boteni 08.44
324 SP-ASM RWD-8 pws 89 Ministerstwo Komunikacji 06-06-35 --    
325 SP-ASN RWD-8 pws 90 Ministerstwo Komunikacji 06-06-35 --     
326 SP-ASO RWD-8 pws 91 Aeroklub Warszawski (MK) 06-06-35 --    
339 SP-ASP RWD-8 pws 92 Aeroklub Pozna�ski 07-08-35 --    
340 SP-ASR RWD-8 pws 93 Aeroklub ��dzki 07-08-35 --    
341 SP-ASS RWD-8 pws 94 Aeroklub Wile�ski 07-08-35 --    
342 SP-AST RWD-8 pws 95 Aeroklub ��dzki 07-08-35 --    
343 SP-ASU RWD-8 pws 99 Aeroklub Podlasko-Poleski 07-08-35 --   malowanie "dewuelowskie"
... SP-ASW ... ... ... ... --    
... SP-ASX RWD-11 92 Do�wiadczalne Warsztaty Lotnicze ... --   prototyp
1939: Niemcy
333 SP-ASY PWS-24 bis 4 Polskie Linie Lotnicze "Lot" 29-07-35 31-07-36   <- SP-AJH
536 SP-ASZ Bartel BM-4 h 20 Aeroklub Lwowski (MK) 20-11-36 --   nr wojsk. 33-43

� 2002 - 2014
Robert Gujski