Powr�t

 

Rejestr Polskich Statków Powietrznych 1929-1939

SP-ATA - SP-ATZ

NBR Znaki
rejestr.
Typ
samolotu
Nr.
fabr.

W�a�ciciel

Data
wpisu

Data
skre�l.

Nazwa

Uwagi

392

SP-ATA

RWD-13 113 Aeroklub Pozna�ski 16-12-35 --    
338 SP-ATB RWD-13 114 Aeroklub Gda�ski 07-08-35 --    zniszczony 09.39
393 SP-ATC RWD-13 115 Aeroklub Warszawski 16-12-35 --    
394 SP-ATD RWD-13 116 Aeroklub Krakowski 16-12-35 --     
355 SP-ATE RWD-13 117 Jan Herse 20-09-35 ...   eksp: PP-TCV
395 SP-ATF RWD-13 119 Aeroklub Wile�ski 16-12-35 -- Kokoszka Wile�ska -> DWL
od 23.10.39 do 03.08.48: YR-EUG, nr 4
396 SP-ATG RWD-13 120 Aeroklub �l�ski 16-12-35 --     
480 SP-ATH RWD-13 131 Szko�a Pilot�w w Bielsku 05-05-36 --    od 1939 do 25.05.46: Rumunia, wojsk. nr 4
481 SP-ATJ1 RWD-13 132 Szko�a Pilot�w w Bielsku 05-05-36 01-07-36 Wiarus rozbity 27.06.36 w Warszawie
517 SP-ATJ2 RWD-13 148 Aeroklub Warszawski 03-10-36 --   od 1939 do 16.11.47: YR-PSD
482 SP-ATK RWD-13 133 Szko�a Pilot�w w Bielsku 05-05-36 --   od 1939 do 06.09.42: YR-ROU, nr 7
331 SP-ATL RWD-8 62 Aeroklub Podlasko-Poleski 23-07-35 --   prototyp
zniszczony 09.39 
367 SP-ATM Hanriot H-28 30-63 Aeroklub Krakowski 24-10-35 --    
495 SP-ATN Balon WBS-1600 ... Aeroklub Lwowski - Sanok 11-05-36 -- Sanok  
... SP-ATO PZL P-24/III  3 Pa�stwowe Zak�ady Lotnicze 00-00-36 --    
... SP-ATP LWS-2 ... Lubelska Wytw�rnia Samolot�w 00-00-37 --    
549 SP-ATR Hanriot H-28 30-288 Ministerstwo Komunikacji 21-11-36 --    
366 SP-ATS Morane MS-35 50-68 Aeroklub Krakowski 24-10-35 11-12-36    
376 SP-ATT Morane MS-35 50-27 Aeroklub Warszawski 30-10-35 11-12-36    
389 SP-ATU Morane MS-35 50-19 Aeroklub Warszawski 14-12-35 --    
377 SP-ATW Morane MS-35 50-6 Aeroklub Warszawski 08-11-35 18-07-36    
... SP-ATX ... ... ... ... ...    
... SP-ATY ... ... ... ... ...    
... SP-ATZ ... ... ... ... ...    

� 2000 - 2018
Robert Gujski