Powr�t

 

Rejestr Polskich Statków Powietrznych 1929-1939

SP-AYA - SP-AYZ

NBR Znaki
rejestr.
Typ
samolotu
Nr.
fabr.

W�a�ciciel

Data
wpisu

Data
skre�l.

Nazwa

Uwagi

405

SP-AYA1

Lockheed L-10 A 1045 Polskie Linie Lotnicze "Lot" 18-01-36 18-01-37     
... SP-AYA2 RWD-8 pws ... ... ... --   do 26.07.46 YR-AMA
412 SP-AYB Lockheed L-10 A 1046 Polskie Linie Lotnicze "Lot" 19-02-36 18-01-37     
413 SP-AYC Lockheed L-10 A 1047 Polskie Linie Lotnicze "Lot" 02-03-36 --   od 07.11.39 do 01.01.46 G-AGAG
od 16.04.43 do 15.11.46: YR-AYC
411 SP-AYD Lockheed L-10 A 1048 Polskie Linie Lotnicze "Lot" 07-02-36 11-11-37     
483 SP-AYE RWD-8 121 Szko�a Pilot�w w Bielsku  05-05-36 -- Podoficer 8   
484 SP-AYF RWD-8 122 Szko�a Pilot�w w Bielsku  05-05-36 -- Podoficer 4  
485 SP-AYG RWD-8 123 Szko�a Pilot�w w Bielsku  05-05-36 --   od 17.04.40: YR-BRG
486 SP-AYH RWD-8 124 Szko�a Pilot�w w Bielsku  05-05-36 -- Podoficer 1  
487 SP-AYJ RWD-8 125 Szko�a Pilot�w w Bielsku  05-05-36 -- Podoficer 2  
488 SP-AYK RWD-8 126 Szko�a Pilot�w w Bielsku  05-05-36 -- Podoficer 3 od 21.04.40 do 03.11.42: YR-AOB
489 SP-AYL RWD-8 127 Szko�a Pilot�w w Bielsku  05-05-36 -- Podoficer 5  
490 SP-AYM RWD-8 128 Szko�a Pilot�w w Bielsku  05-05-36 -- Podoficer 6 1939: zniszczony w Mas�owie
-- SP-AYN RWD-8 129 -- niewykorzystana rezerwacja, wpisano do rejestru jako SP-ZHP  
492 SP-AYO RWD-8 130 Szko�a Pilot�w w Bielsku  05-05-36 -- Podoficer 7   
397 SP-AYP RWD-8 pws 151 Aeroklub Warszawski 21-12-35 -- Tramwajarz Warszawski I  
398 SP-AYR RWD-8 pws 152 Aeroklub Gda�ski 21-12-35 -- Tramwajarz Warszawski II  
399 SP-AYS RWD-8 pws 153 Aeroklub Wile�ski 21-12-35 25-10-36    
400 SP-AYT RWD-8 pws 154 Aeroklub Krakowski 21-12-35 --    
401 SP-AYU RWD-8 pws 155 Aeroklub Lwowski 21-12-35 --    
402 SP-AYW RWD-8 pws 156 Aeroklub Pozna�ski 21-12-35 --   od 19.04.40 do 16.11.46: YR-AOC
403 SP-AYX RWD-8 pws 157 Aeroklub �l�ski 21-12-35 01-07-37   -> SP-APX
404 SP-AYY RWD-8 pws 158 Aeroklub Podlasko-Poleski 21-12-35 --    
498 SP-AYZ PZL P-11 c 628 Pa�stwowe Zak�ady Lotnicze 16-06-36 00-00-36    

� 2002 - 2021
Robert Gujski