Powr�t

 

Skrzyd�a Polski

Rejestr polskich statk�w powietrznych
SP-AZA - SP-AZZ

NBR Znaki
rejestr.
Typ
samolotu
Nr.
fabr.

W�a�ciciel

Data
wpisu

Data
skre�l.

Nazwa

Uwagi

418

SP-AZA

RWD-8 pws 172 Aeroklub Warszawski 06-03-36 --     
419 SP-AZB RWD-8 pws 173 P.W. Warszawa 06-03-36 --     
420 SP-AZC RWD-8 pws 174 Aeroklub Warszawski 06-03-36 --    
421 SP-AZD RWD-8 pws 175 Aeroklub Warszawski 06-03-36 --    -> A.G. -> P.W. ��d�
422 SP-AZE RWD-8 pws 176 P.W. ��d� 12-03-36 --    
423 SP-AZF RWD-8 pws 177 P.W. �uck 12-03-36 --    
424 SP-AZG RWD-8 pws 178 Ministerstwo Komunikacji 12-03-36 --      
426 SP-AZH RWD-8 pws 179 P.W. ��d� 31-03-36 --     
427 SP-AZJ RWD-8 pws 180 Aeroklub Gda�ski 31-03-36 --     
428 SP-AZK RWD-8 pws 181 P.W. �uck 31-03-36 26-10-36    
429 SP-AZL RWD-8 pws 182 P.W. ��d� 31-03-36 19-04-37    
430 SP-AZM RWD-8 pws 183 P.W. �uck 31-03-36 --    
431 SP-AZN RWD-8 pws 184 Ministerstwo Komunikacji 31-03-36 --    
432 SP-AZO RWD-8 pws 185 P.W. ��d� 15-04-36 31-12-37   rozbity 19.04.37
433 SP-AZP RWD-8 pws 186 P.W. ��d� 15-04-36 --   1939: Rumunia
434 SP-AZR RWD-8 pws 187 P.W. ��d� 15-04-36 --    
435 SP-AZS RWD-8 pws 188 Ministerstwo Komunikacji 15-04-36 -- Staszic  
436 SP-AZT RWD-8 pws 189 Ministerstwo Komunikacji 15-04-36 --    
437 SP-AZU RWD-8 pws 190 P.W. Warszawa 15-04-36 --    
438 SP-AZW RWD-8 pws 191 Ministerstwo Komunikacji 15-04-36 --    
439 SP-AZX RWD-8 pws 192 Aeroklub Krakowski 15-04-36 --    
440 SP-AZY RWD-8 pws 193 Ministerstwo Komunikacji 15-04-36 --    
441 SP-AZZ RWD-8 pws 194 Ministerstwo Komunikacji 15-04-36 --    

� 2000 - 2019
Robert Gujski