Powr�t

 

Rejestr Polskich Statków Powietrznych 1929-1939

SP-BAA - SP-BAZ

NBR Znaki
rejestr.
Typ
samolotu
Nr.
fabr.

W�a�ciciel

Data
wpisu

Data
skre�l.

Nazwa

Uwagi

442

SP-BAA

RWD-8 pws 195 Aeroklub Pomorski 05-05-36 --    -> A.L.
443 SP-BAB RWD-8 pws 196 Aeroklub Pomorski 05-05-36 --     
444 SP-BAC RWD-8 pws 197 Aeroklub Pomorski 05-05-36 --   -> A.L.
445 SP-BAD RWD-8 pws 198 Aeroklub �l�ski 05-05-36 --     
446 SP-BAE RWD-8 pws 199 Aeroklub �l�ski 05-05-36 --    
447 SP-BAF RWD-8 pws 200 Aeroklub Gda�ski 05-05-36 --    
448 SP-BAG RWD-8 pws 201 Aeroklub �l�ski 05-05-36 --      
449 SP-BAH RWD-8 pws 202 Aeroklub Warszawski 05-05-36 --    -> A.P.-P.
450 SP-BAJ RWD-8 pws 203 Aeroklub Lwowski 05-05-36 --     
451 SP-BAK RWD-8 pws 204 Aeroklub Warszawski 05-05-36 --   -> A.�.
452 SP-BAL RWD-8 pws 205 Aeroklub Gda�ski 05-05-36 --     
453 SP-BAM RWD-8 pws 206 Ministerstwo Komunikacji 05-05-36 --   od 10.07.40: YR-BRA
454 SP-BAN RWD-8 pws 207 Ministerstwo Komunikacji 05-05-36 25-10-36    
455 SP-BAO RWD-8 pws 208 Ministerstwo Komunikacji 05-05-36 --    
456 SP-BAP RWD-8 pws 209 Aeroklub Wile�ski 05-05-36 --    
457 SP-BAR RWD-8 pws 210 Aeroklub Lwowski 05-05-36 --    
458 SP-BAS RWD-8 pws 211 Aeroklub Warszawski 05-05-36 --   -> A.L.
459 SP-BAT RWD-8 pws 212 Aeroklub Podlasko-Poleski 05-05-36 --    
460 SP-BAU RWD-8 pws 213 Aeroklub Podlasko-Poleski 05-05-36 --    
461 SP-BAW RWD-8 pws 214 Aeroklub Warszawski 05-05-36 --   od 16.04.40: YR-AOE
462 SP-BAX RWD-8 pws 215 Aeroklub Pozna�ski 05-05-36 --    
463 SP-BAY RWD-8 pws 216 Aeroklub Lwowski 05-05-36 --    
464 SP-BAZ RWD-8 pws 217 Aeroklub Lwowski 05-05-36 --   od 10.07.40: YR-BRH

� 2000 - 2014
Robert Gujski