Powr�t

 

Rejestr Polskich Statków Powietrznych 1929-1939

SP-BCA - SP-BCZ

NBR Znaki
rejestr.
Typ
samolotu
Nr.
fabr.

W�a�ciciel

Data
wpisu

Data
skre�l.

Nazwa

Uwagi

501

SP-BCA

RWD-8 135 Aeroklub Kujawski 28-07-36 -- Stach <- Aeroklub Pomorski<- KL PLL Lot
496 SP-BCB RWD-8 136 Aeroklub Krakowski 30-05-36 --     
500 SP-BCC RWD-8 137 Aeroklub Warszawski 28-07-36 -- Kolejarz Warszawski V  
512 SP-BCD RWD-8a 138 Szko�a Pilot�w w Bielsku 05-09-36 --  �l�sk I 1939: Rumunia
513 SP-BCE RWD-8 139 Jan Herse 08-09-36 18-02-37   eksp: Palestyna
514 SP-BCF RWD-8 140 Aeroklub Warszawski 10-09-36 -- Kolejarz Warszawski 1939: spalony przez Niemc�w
518 SP-BCG RWD-8 141 Aeroklub �l�ski 09-10-36 18-02-37 Chrobry II -> wojsko: 3 P.L.
rejestracji nie usuni�to
519 SP-BCH RWD-8 142 L.O.P.P. 09-10-36 18-02-37 Chrobry I -> wojsko: 3 P.L. 
520 SP-BCJ RWD-8 143 L.O.P.P. 09-10-36 18-02-37 Chrobry III -> P.W. ��d�
523 SP-BCK RWD-8 144 Szko�a Pilot�w w Bielsku 05-11-36 -- Chrobry IV, Lignoza -> P.W. ��d�
507 SP-BCL Hanriot H-28 30-266 Ministerstwo Komunikacji 11-08-36 --    
508 SP-BCM Hanriot H-28 30-101 Ministerstwo Komunikacji 11-08-36 26-10-36    
509 SP-BCN Hanriot H-28 30-239 Ministerstwo Komunikacji 11-08-36 --    
... SP-BCO -- -- -- -- --    
493 SP-BCP PZL P-23 Kara� III Pa�stwowe Zak�ady Lotnicze 06-05-36 --     
522 SP-BCR Hanriot H-28 30-65 Ministerstwo Komunikacji 27-10-36 --    
... SP-BCS -- -- -- -- --    
497 SP-BCT PZL P-23 Kara� 901 Pa�stwowe Zak�ady Lotnicze 15-06-36 --    
... SP-BCU Balon JP-2 ... Aeroklub Rzeczypospolitej
Polskiej
... -- LOPP  
... SP-BCW -- -- -- -- --    
499 SP-BCX PWS-16 bis  024 Podlaska Wytw�rnia Samolot�w 17-06-36 --   nr wojsk.: 52-24
... SP-BCY ... ... ... ... --    
... SP-BCZ ... ... ... ... --    

� 2000 - 2017
Robert Gujski