Powr�t

 

Rejestr Polskich Statków Powietrznych 1929-1939

SP-BDA - SP-BDZ

NBR Znaki
rejestr.
Typ
samolotu
Nr.
fabr.

W�a�ciciel

Data
wpisu

Data
skre�l.

Nazwa

Uwagi

561*

SP-BDA

RWD-8 pws 232 Aeroklub �l�ski 00-02-37 --     
562* SP-BDB RWD-8 pws 233 P.W. Katowice 00-02-37 --     
563* SP-BDC RWD-8 pws 234 Ministerstwo Komunikacji 00-02-37 --    
564* SP-BDD RWD-8 pws 235 Ministerstwo Komunikacji 00-02-37 --     
565* SP-BDE RWD-8 pws 236 Ministerstwo Komunikacji 00-02-37 --   od 08.05.40: YR-BRD
566* SP-BDF RWD-8 pws 237 Ministerstwo Komunikacji 00-02-37 --    
567* SP-BDG1 RWD-8 pws 238 Ministerstwo Komunikacji 00-02-37 00-00-38     
... SP-BDG2 B�-133 Jungmeister 1030 Podlaska Wytw�rnia Samolot�w 00-00-38 --    od 15.04.41 do 31.12.42: YR-BDG
568* SP-BDH RWD-8 pws 239 Ministerstwo Komunikacji 00-02-37 00-00-38  Chrobry III  
569* SP-BDJ RWD-8 pws 240 Aeroklub Lwowski 00-02-37 --    
570* SP-BDK RWD-8 pws 241 Ministerstwo Komunikacji 00-02-37 --   1939: YR-AMC
571* SP-BDL RWD-8 pws 242 Aeroklub Warszawski 00-02-37 --    
572* SP-BDM RWD-8 pws 243 Ministerstwo Komunikacji 00-02-37 --    
573* SP-BDN RWD-8 pws 244 Ministerstwo Komunikacji 00-02-37 --    
574* SP-BDO RWD-8 pws 245 Ministerstwo Komunikacji 00-02-37 --     
575* SP-BDP RWD-8 pws 246 Ministerstwo Komunikacji 00-02-37 --    
576* SP-BDR RWD-8 pws 247 Ministerstwo Komunikacji 00-02-37 --    
577* SP-BDS RWD-8 pws 248 Ministerstwo Komunikacji 00-02-37 --    
578* SP-BDT RWD-8 pws 249 Ministerstwo Komunikacji 00-02-37 --    
579* SP-BDU RWD-8 pws 250 Ministerstwo Komunikacji 00-02-37 --    
580* SP-BDW RWD-8 pws 251 Ministerstwo Komunikacji 00-02-37 --    
581* SP-BDX RWD-8 pws 252 Ministerstwo Komunikacji 00-02-37 --    
582* SP-BDY RWD-8 pws 253 Aeroklub Krakowski* 00-02-37 --    
583* SP-BDZ RWD-8 pws 254 Ministerstwo Komunikacji 00-02-37 --    
* - dane prawdopodobne

� 2000 - 2020
Robert Gujski