Powr�t

 

Rejestr Polskich Statków Powietrznych 1929-1939

SP-BEA - SP-BEZ

NBR Znaki
rejestr.
Typ
samolotu
Nr.
fabr.

W�a�ciciel

Data
wpisu

Data
skre�l.

Nazwa

Uwagi

584*

SP-BEA

RWD-8 pws 255 Aeroklub �l�ski 00-02-37 --     
585* SP-BEB RWD-8a pws 256 P.W. Warszawa 00-02-37 --     
586* SP-BEC RWD-8 pws 257 Szko�a Pilot�w w Mas�owie 00-02-37 --    
587 SP-BED RWD-8a pws 258 Aeroklub Warszawski 00-02-37 --     
588* SP-BEE RWD-8 pws 259 Aeroklub �l�ski 00-02-37 --   -> P.W. Katowice
589* SP-BEF RWD-8a pws 260 Aeroklub Wile�ski 00-02-37 --    
590 SP-BEG RWD-8 pws 261 Aeroklub ��dzki 00-02-37 --    -> P.W. ��d�
od 20.06.40: YR-CFI
591* SP-BEH RWD-8 pws 262 Aeroklub Pozna�ski 00-02-37 --     
592 SP-BEJ RWD-8 pws 263 Aeroklub �l�ski 00-02-37 --    -> A.G.
... SP-BEK RWD-8 pws 264 Aeroklub Pomorski 00-00-37 --    
... SP-BEL RWD-8 pws 265 Aeroklub Pozna�ski 00-00-37 --    
... SP-BEM RWD-8 pws 266 Ministerstwo Komunikacji 00-00-37 --    
... SP-BEN RWD-8 pws 267 Ministerstwo Komunikacji 00-00-37 --    
... SP-BEO RWD-8 pws 268 Aeroklub Pozna�ski 00-00-37 --   od 16.04.40: YR-PAA
... SP-BEP RWD-8a pws  269 Aeroklub Warszawski 00-00-37 00-00-37 Elektra rozbity 28.11.1937  
... SP-BER RWD-8 pws 270 Aeroklub Lwowski 00-00-37 --    
... SP-BES RWD-8 pws 271 Aeroklub Lubelski 00-00-37 --   -> A.K.
od 10.07.40: YR-CFH
... SP-BET RWD-8 pws 272 Aeroklub Lwowski 00-00-37 --   od 28.03.40: YR-PRS
-- SP-BEU1 RWD-13 150 Jan Herse tylko rezerwacja, nie wpisano do rejestru eksp: PP-TCS, PP-MFC, PP-RHS
... SP-BEU2 RWD-8 pws 273 Ministerstwo Komunikacji 00-00-37 --    
-- SP-BEW1 RWD-13 151 Jan Herse tylko rezerwacja, nie wpisano do rejestru eksp: PP-TDJ
... SP-BEW2 RWD-8 pws 274 Ministerstwo Komunikacji 00-00-37 --    
-- SP-BEX1 RWD-13 152 Jan Herse tylko rezerwacja, nie wpisano do rejestru eksp: Hiszpania
... SP-BEX2 RWD-8 pws 275 Ministerstwo Komunikacji 00-00-37 --    
-- SP-BEY1 RWD-13 153 Jan Herse tylko rezerwacja, nie wpisano do rejestru eksp: Hiszpania
(EC-CAF), 30-3
... SP-BEY2 RWD-8 pws 276 Ministerstwo Komunikacji 00-00-37 --    
... SP-BEZ1 RWD-13 158 Jan Herse 00-00-37 --   eksp: NC20651
... SP-BEZ2 RWD-8 pws 277 Aeroklub Gda�ski 00-00-37 --    
* - dane prawdopodobne

� 2000 - 2020
Robert Gujski